Service menu right

Biobased Economy

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en kan uitgroeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Wat RVO en de rijksoverheid doen

RVO en de rijksoverheid nemen remmende regelgeving weg voor groene groei. We ondersteunen het Biobased Circular Business Platform. In het Biobased Circular Business Platform onderzoeken bedrijven gezamenlijk of nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot succesvolle businesscases. Zo zijn er studies over hemicellulose valorisatie en CCU (Carbon Capture & Utilisation). Alle publicaties van het platform vindt u op www.biobasedeconomy.nl. Het platform is ontstaan uit een fusie tussen het Biorenewable Business Platform en het Agro-Papier-Chemie platform.

Monitoring

De Biobased Economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Daar de Biobased Economy een stap is in de transitie naar een circulaire economie, is de focus van de monitoring verbreed naar de circulaire economie. Download de rapporten en overzichten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.