Service menu right

DuurzaamDoor

Het doel van het Kennisprogramma DuurzaamDoor is het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. Samenwerking van partijen, die nu nog afzonderlijk opereren, maakt immers dat kennis en leerervaringen beter benut worden. Daarbij richt DuurzaamDoor zich op 5 inhoudelijke thema's:

 • Biodiversiteit
 • Circulaire economie
 • Energie
 • Voedsel
 • Water

Sociale innovatie

In DuurzaamDoor staan maatschappelijke vraagstukken en ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling centraal. Met de inzet van sociaal instrumentarium werkt het programma aan versterking van competenties en vaardigheden bij jongeren, burgers, ambtenaren en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • communities of practice
 • systeemdenken, masterclasses
 • co-creatie
 • intervisie
 • workshops
 • dialoogsessies

Samenwerkingsverbanden

DuurzaamDoor organiseert verschillende vormen van kennis- en leerprocessen. Ook werkt het programma aan een betere kennisinfrastructuur, zodat kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociaal instrumentarium effectiever benut wordt in de duurzaamheidsnetwerken.

Het programma ondersteunt en verbindt regionale en landelijke netwerken van de 6 O’s:

 • Ondernemers
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Overheid (Rijks- en decentrale overheden)
 • Organisaties van burgers

Stuurgroep

Een 'multi-stakeholder' Stuurgroep geeft richting aan het programma. Daarin zitten vertegenwoordigers van de deelnemende bestuurslagen (GDO, IPO, UVW, ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat) én landelijke vertegenwoordigers uit Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Onderop.

Programmateam

De uitvoering van het beleid wordt in jaarlijkse programma’s vormgegeven door een breed programmateam van RVO. Daarin zitten ook vertegenwoordigers van partnerorganisaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het kennisprogramma ga dan naar de site van DuurzaamDoor.

Logo Duurzaam Door

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.