Grondstoffen: ondersteuning en beleid van de overheid | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Grondstoffen: ondersteuning en beleid van de overheid

01-04-2020

Binnen de circulaire economie speelt het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol. De rijksoverheid biedt daar ondersteuning bij en voert beleid op dit gebied. Ook stimuleert de overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Op weg naar een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie richt zich op het verlagen van de milieudruk, het verhogen van het economische concurrentievermogen en de leveringszekerheid van grondstoffen in het algemeen.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 staan doelen voor de lange termijn: Nederland volledig circulair in 2050. Het tussendoel voor 2030 is een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. In het kader van dit programma is in januari 2017 met veel maatschappelijke partijen het Grondstoffenakkoord gesloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) co├Ârdineert de weg naar een circulaire economie, maar de circulaire economie zelf raakt alle departementen. Het Planbureau voor de Leefomgeving monitort de ontwikkelingen jaarlijks, zodat de overheid kan bijsturen.

Een voorbeeld voor de uitvoering is het CIRCO-programma. Binnen dit programma gaan productiebedrijven en creatieve professionals, werkzaam op het gebied van productontwerp in onder andere de bouw, interieur, mode, verpakkingen en services, concreet aan slag gaan met circulair ondernemen en ontwerpen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is de verantwoordelijkheid van zowel bedrijven als de overheid dat schaarse of schadelijke grondstoffen een steeds kleiner aandeel in onze productie en economie krijgen. Of dat deze vervangen worden door duurzame alternatieven. Daarom verwacht het kabinet van bedrijven dat zij zich houden aan de internationale kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Die kaders worden gevormd door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, waar Nederland zich aan committeert.

Op grond van deze richtlijnen hebben bedrijven onder meer de verantwoordelijkheid om milieuvervuiling in hun toeleveringsketens in kaart te brengen en aan te pakken. Dit geldt ook voor bedrijven die metalen en mineralen kopen om in hun producten te verwerken. Daarnaast hebben bedrijven en overheid convenanten gesloten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: de IMVO-convenanten. Daarmee gaan ze samen aan de slag om onder meer milieuschade te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over initatieven, beleid en ondersteuning van de overheid op het gebied van grondstoffen? Vul het contactformulier in.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.