Grondstoffen en raakvlakken met andere thema's | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Grondstoffen en raakvlakken met andere thema's

01-04-2020

Er zijn verschillende thema’s die verband houden met grondstoffen, zoals de circulaire economie, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rijksoverheid biedt hierbij ondersteuning.

Circulaire economie

Een economisch systeem met maximaal hergebruik van producten en grondstoffen noemen we een circulaire economie. In dit systeem bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Daartegenover staat het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Circulair ondernemen levert een kostenbesparing op voor ondernemers en spaart het milieu.

De rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de overheid dat u dit maatschappelijk verantwoord doet. Dit betekent dat u rekening houdt met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. U leest er meer over op de pagina Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op Rijksoverheid.nl.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Maatschappelijk verantwoord inkopen is daarbij een belangrijk speerpunt. Bekijk de website van PIANOo.

Risicoanalyse voor internationaal zakendoen

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het doen van deze (korte) test weet u welke internationale MVO-risico’s u loopt met uw handelsactiviteiten, en wat u kunt doen om de risico’s te beperken.

Biodiversiteitsimpact

Biodiversiteit is de variatie aan soorten, de variatie binnen deze soorten (genetische variatie) en de variatie aan ecosystemen waarin deze soorten leven (bijvoorbeeld in bossen, woestijnen, graslanden en koraalriffen). Biodiversiteit heeft niet alleen een zogenaamde ‘intrinsieke’ waarde (een waarde van zichzelf), maar ook een economische waarde. Ecosystemen met een hoge biodiversiteit kunnen veel bijdragen aan onder meer:

  • CO2-vastlegging, waterzuivering, waterberging en bestuiving
  • levering van voedsel, vezels en medicijnen
  • wetenschappelijke kennis en recreatie
Daarmee vormt biodiversiteit een belangrijke basis voor het ‘natuurlijke kapitaal’ van de maatschappij en het bedrijfsleven.

De Grondstoffenscanner geeft per grondstof een impactscore voor biodiversiteit. Aan de hand hiervan kunt u:

  • verschillende grondstoffen binnen uw product vergelijken op hun impact op biodiversiteit;
  • prioriteiten stellen als u de risico’s voor biodiversiteit wilt minimaliseren.

De impactscore van de Grondstoffenscanner geeft een indicatie van de nadelige invloed van die grondstof op de biodiversiteit en geeft aan welke grondstoffen die invloed kunnen beperken.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.