Maatschappelijk Verantwoord Inkopen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

08-06-2020

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is eind 2020 de norm binnen alle gemeenten, provincies en waterschappen. Dat is de ambitie van het programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Het programma wil inkopers, budgethouders, beleidsmedewerkers en duurzaamheidsadviseurs bij decentrale overheden in Nederland stimuleren om producten, diensten en werken op maatschappelijk verantwoorde wijze in te kopen. Ruim 150 partijen ondertekenden al het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze willen bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten ontwikkelen.

Het MVI-programma ondersteunt dit doel voor hen én alle andere gemeenten, provincies en waterschappen die ook aan de slag willen met MVI. Het gaat daarbij om de hele inkoopketen: bestuurders, beleidsmakers (vaak ook de behoeftestellers) projectmanagers, duurzaamheidsadviseurs en inkopers.

Aanbod MVI-programma

Wie aan de slag gaat met maatschappelijk verantwoord inkopen wil af en toe kunnen sparren met mensen die aan hetzelfde werken, collega’s van andere overheden maar ook met experts. Waar begint u? Hoe pakt u ’t aan? Ervaringen uitwisselen en elkaar weten te vinden.

Ondersteuning door experts én in de vorm van een lerend netwerk – leren van elkaar - is daarbij een vereiste. Wij helpen daarbij, onder meer door:

  • De Rijksoverheid stelde in 2019 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. Meer informatie vindt u op www.pianoo.nl/klimaatenveloppe.
  • Regionale bijeenkomsten voor betrokkenen bij strategische MVI. Doel is elkaar ontmoeten en leren kennen én kennis uitwisselen. Doelgroep: projectleiders, duurzaamheidsadviseurs.
  • Kennis te delen. Dit kan gaan over hoe u MVI verankert in uw organisatie en over antwoorden op de meest gestelde vragen, tot kennis over de manier waarop u maatschappelijk verantwoord inkoopt, de criteria en handige documenten. Het MVI-dossier op PIANOo biedt toegesneden informatie.

Doel en aanpak

Doel van het MVI-programma is dat de 3 elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) worden gecombineerd in het inkoopproces van alle decentrale overheden in Nederland.

In de overgang naar maatschappelijk verantwoord inkopen maken vele kleine stappen het verschil. Bovendien is duidelijk dat MVI-betrokkenen behoefte hebben aan een netwerk om hun kennis en ervaringen te delen en te toetsen. Het MVI-programma gaat een dergelijk lerend netwerk ondersteunen. Hierin zal ruimte zijn om van elkaar te leren en om kleine en grote stappen en successen te delen. Uiteindelijk moeten MVI-betrokkenen elkaar makkelijk weten te vinden om hun doel te bereiken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.