Service menu right

CO₂-reductie industrie

Een CO2-neutrale, circulaire industrie: we staan voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is. Welke kansen biedt dit voor de industrie? Hoe behoudt Nederland een goede concurrentiepositie wereldwijd? Met kennis, netwerken, financiering en innovatie ondersteunen wij ondernemers bij het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen.

Op deze pagina vindt u informatie over onze regelingen, programma’s en netwerken. Zo gaan we op weg naar een CO2-neutrale, circulaire industrie.

Industrie

Doel van het Klimaatakkoord is dat we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In Nederland willen we dat vooral bereiken door minder CO₂ uit te stoten.
Wij ondersteunen de industrie om de omslag naar CO₂-neutraal te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met onze subsidies voor milieu-innovatie en energiebesparing. In de Subsidiewijzer vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.
De overheid stimuleert dat de industrie kan experimenteren met manieren waarop we slimmer met energie en uitstoot kunnen omgaan. Ook kijken we hoe we nieuwe mensen kunnen opleiden en nieuwe slimme oplossingen kunnen toepassen. Dan doen we bijvoorbeeld door fiscaal voordeel te geven aan de industrie.
Wij helpen bedrijven en stakeholders projectideeën uit te werken, de juiste partners te zoeken, financiering te regelen en knelpunten op te lossen. Na afronding van het project zorgen we dat opschaling tot productieniveau plaatsvindt.
Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.
U kunt samenwerken met partijen op internationaal niveau. Hierbij kunt u denken aan samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Of om bij te dragen aan een beter milieu en klimaat van Europa. Wij hebben hiervoor verschillende regelingen.