Nederlandse regelingen CO₂-reductie industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nederlandse regelingen CO₂-reductie industrie

16-02-2021

Wilt u weten welke Nederlandse subsidie- en fiscale regelingen er zijn voor CO2-reductie in de industrie? Op deze pagina vindt u de meest relevante regelingen in een overzicht.

Ontdek welke regelingen mogelijk geschikt zijn voor u.

Overzicht Nederlandse regelingen

Voor wieOndersteuning voor/omNederlandse regeling
 • Bedrijven
 • Onderzoeks- en kennisinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Overige partners uit de innovatieketen en/of betrokken bij de maatschappelijke opgaven uit het Klimaatakkoord.

Relevante voorwaarde: consortia moeten bestaan uit meerdere bedrijven uit innovatieketens (minimaal 3 ondernemers)

Integrale innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030.

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie - tender

 • Bedrijven
 • Onderzoeks- en kennisinstellingen


Relevante voorwaarde: alleen samenwerkingsverbanden met minimaal 1 onderneming komen in aanmerking.

Ontwikkeling van goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten of diensten die uiterlijk in 2030 een eerste toepassing krijgen in de Nederlandse industrie

TSE Industrie

Subsidie- tender

 • Bedrijven

Haalbaarheidsstudies voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten.

Topsector Energiestudies Industrie (TSE studies industrie)

Subsidie - eerst-komt-eerst-maalt

 • (Individuele) bedrijven
 • Kennisinstellingen

Relevante voorwaarden: individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project uitvoert. Of een deelnemer in een samenwerkingsverband dat minimaal 1 onderneming bevat.

Innovatieve pilot- en demonstratieprojecten waarin de toegepaste innovatieve techniek kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Investeringssubsidie - eerst-komt-eerst-maalt

 • Bedrijven
 • Onderzoeks- en kennisinstellingen

Relevante voorwaarde: samenwerkingsverbanden moeten uit tenminste 1 onderneming bestaan die voor eigen rekening en risico het project uitvoert.

Innovatieve projecten gericht op CO2-reductie in 2030. Voor de meeste categorieën moeten projecten ook tot kostenreductie leiden, wat bijdraagt aan besparing van toekomstige subsidie-uitgaven.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Subsidie - eerst-komt-eerst-maalt

 • Industriële bedrijven die zelf de technologie toepassen of de duurzame energiedrager gebruiken

Het rendabel maken van de onrendabele top die anders zou ontstaan als de industrie nieuwe technologieën /duurzame energiedragers zou gaan toepassen om CO2-uitstoot te reduceren (marktintroductie)

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Exploitatiesubsidie - eerst-komt-eerst-maalt

 • Industrie en afvalverwerking

Relevante voorwaarde: mkb’ers hebben voordeel in beoordeling van projecten

Investeringsregeling voor bewezen innovatieve CO2-besparende maatregelen, waarbij de terugverdientijd zonder subsidie meer dan 5 jaar zou zijn.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Investeringssubsidie - eerst-komt-eerst-maalt

 • Industrie

(Industriële) ondernemers die winstbelasting betalen

Marktintroductie/-uitrol van technologieën/apparaten die leiden tot milieuwinst (bijvoorbeeld bij circulaire economie of BioBased Economy) en reductie van broeikasgassen.

Milieuinvesteringsaftrek / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

Fiscale regeling - eerst-komt-eerst-maalt

 • Industrie

(Industriële) ondernemers die winstbelasting betalen

Marktintroductie/-uitrol van technologieën/apparaten die tot energiebesparing en/of tot CO2-reductie leiden.

Ook is het ondersteunen van een studie mogelijk (CO2-reductieplan).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscale regeling - eerst-komt-eerst-maalt

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.