Service menu right

Aardgasvrij

Gaat u als gemeente aan de slag met aardgasvrij? Loopt u misschien al voorop in de energietransitie? Op deze webpagina's voegen we kennis samen met praktische handvatten en financieringsmogelijkheden. En we ontsluiten netwerken die u helpen en inspireren op weg naar aardgasvrij.

Vooral gemeenten zijn aan zet bij de overgang naar aardgasvrij. RVO bundelt de kennis van gemeenten om van elkaar leren. Ook voor beleidsmakers, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, netbeheerders en marktpartijen is dit handige informatie.

Aardgasvrije gebouwen

Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Ze moeten hun huizen duurzaam gaan verwarmen. In 2021 moeten 50.000 gebouwen per jaar van het aardgas gehaald worden. Ruim vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000 woningen per jaar.

Nederland wil in 2050 een klimaatneutrale samenleving zijn. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990. De gebouwde omgeving is daarbij een belangrijke factor. Gebouwen gebruiken ruim 30% van alle energie in Nederland. Daarom moeten we de CO2-uitstoot van woningen en gebouwen verminderen. Ook de inzet van fossiele brandstoffen zoals het aardgas wil Nederland in de komende jaren afbouwen. In het Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Met een groot samenhangend pakket gaan we in Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49% terugdringen.

Programma’s Aardgasvrij

Er zijn meerdere programma’s die gemeenten of regio's helpen bij de overgang naar aardgasvrij:

  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) In de regio werken we samen aan de Regionale Energiestrategie in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).
  • Expertise Centrum Warmte (ECW) We ondersteunen gemeenten om hun Transitievisie Warmte te maken en de uitvoeringsplannen. Daarvoor is het Expertise Centrum Warmte opgericht. Dit kenniscentrum helpt gemeenten met technische, economische kennis over duurzaamheid. Dit ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.
  • Programma Aardgasvrije wijken In het Programma Aardgasvrije wijken kijken we naar knelpunten in de praktijk en lossen ze waar dat mogelijk is op. In dit interbestuurlijke programma werken verschillende ministeries en koepelorganisaties samen. Gemeenten en betrokken partijen worden zo goed mogelijk geholpen bij hun aardgasvrije opgave. Door te leren van ervaringen, kunnen we de wijkgerichte aanpak beter inrichten en opschalen.

RVO is bij deze programma's betrokken. Op de websites van de programma’s vindt u informatie, antwoord op veelgestelde vragen, ondersteuning door een helpdesk en het laatste nieuws.

Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrieven:

Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw

Heeft u een bouwvergunning of een vergunning in aanvraag die uitgaat van een gasaansluiting? Wilt u onderzoeken of het toch mogelijk is om voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan? Maak dan gebruik van ons Switchteam voor Aardgasvrije Nieuwbouw.

Wet- en regelgeving

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd, waaronder de gasaansluitplicht. Nieuwe gebouwen krijgen geen gasaansluiting meer. De wetswijziging heeft invloed op de aanvragen voor bouwvergunningen na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Een college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht wel geldt. Gemeenten mogen ook gebieden aanwijzen waar geen nieuwe gasaansluitingen mogen komen. Daarvoor geldt een ministeriële regeling.