Aardgasvrij | RVO.nl

Service menu right

Aardgasvrij

29-07-2021

Nederland heeft het doel om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Dit is in lijn met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990.

Om ons aan die afspraak te houden, moeten we fors ingrijpen. Onder andere door in de gebouwde omgeving van het aardgas af te stappen.

Gemeenten en regio’s

Er zijn meerdere programma’s die gemeenten of regio's helpen bij de overgang naar aardgasvrij:

  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) In de regio werken we samen aan de Regionale Energiestrategie in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).
  • Expertise Centrum Warmte (ECW) Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de warmtetransitie van woningen en gebouwen in Nederlandse wijken en buurten. Het gaat om vraagstukken op het gebied van techniek, financiën, marktordening en duurzaamheid.
  • Programma Aardgasvrije Wijken In het Programma Aardgasvrije Wijken kijken we naar knelpunten in de praktijk en lossen ze waar dat mogelijk is op. In dit interbestuurlijke programma werken verschillende ministeries en koepelorganisaties samen. Gemeenten en betrokken partijen worden zo goed mogelijk geholpen bij hun aardgasvrije opgave. Door te leren van ervaringen, kunnen we de wijkgerichte aanpak beter inrichten en opschalen.

    De uitvraag van de 3e selectieronde Proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is opengesteld van 2 juli 2021 tot en met 1 november 2021. Overweegt uw gemeente een aanvraag in te dienen? Kom dan naar (een van) de 2 webinars. Op 14 september 2021 gaat het webinar over de thema's Kosten & financiering en Technische oplossingen. Op 16 september 2021 krijgt u antwoord op vragen over de thema’s Participatie & communicatie, Verbinden van opgaven en Regie & organisatie. Let op: lever uiterlijk 30 augustus 2021 uw vragen voor deze webinars in. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de PAW-website.

Wij zijn bij deze programma's betrokken. Op de websites van de programma’s vindt u informatie, antwoord op veelgestelde vragen, ondersteuning door een helpdesk en het laatste nieuws.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrieven:

Ondernemers

Iedereen in Nederland moet zijn steentje bijdragen. Ook grote bedrijven en fabrieken moeten zich aanpassen. De industrie en de elektriciteitsbedrijven moeten tot 2030 samen ongeveer 10 keer zo veel CO2 reduceren als de huishoudens. En in 2050 moet hun uitstoot ook nul zijn. Meer informatie vindt u onder andere via de onderstaande links.

Particulieren

De overgang van gas naar andere warmtebronnen is niet een overheidstaak, maar wel een overheidsdoel. Het vereist participatie van burgers. Het aardgasvrij maken van uw huis lijkt misschien een hele klus. Maar u hoeft het niet allemaal in één keer te doen: het kan stap voor stap. Meer informatie vindt u onder andere via de onderstaande links.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.