Aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend. Woningen, scholen en bedrijven worden anders voorzien van ruimteverwarming en warmtetapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen. Daarmee kunnen we aan de slag om Nederland aardgasvrij te maken.

Voor wie?

  • Gemeenten en lokale bestuurders
  • Energiebedrijven en netbeheerders
  • Eigenaar-bewoners en corporaties
  • Projectontwikkelaars
  • Installatiesector

Waarom aardgasvrij?

Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. De CO2-uitstoot van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Het Kabinet schetst de route naar een CO2-arm Nederland in 2050 in de Energieagenda

De gevolgen van aardgasvrij

De regie voor de overgang naar aardgasvrij ligt vooral bij gemeenten. Zij moeten rekening houden met veel belangen. Alle betrokken partijen krijgen te maken met grote veranderingen.

  • Eigenaar-bewoners en corporaties moeten maatregelen nemen om hun energievoorziening anders in te richten.
  • Projectontwikkelaars moeten hun aanbod aanpassen.
  • Energiebedrijven en netbeheerders gaan woningen/gebouwen op andere manieren van energie voorzien.
  • De installatiesector krijgt te maken met andere technologie en moet zich daarin bekwamen. 
  • Lokale bestuurders moeten processen anders gaan aanpakken.

In de praktijk

Publicaties

Meer weten?

Service menu right