Aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend. Woningen, scholen en bedrijven worden anders voorzien van ruimteverwarming en warmtetapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen.

Gemeenten en lokale bestuurders, energiebedrijven en netbeheerders, eigenaar-bewoners en corporaties, projectontwikkelaar en installatiesector kunnen samen aan de slag om Nederland aardgasvrij te maken.

Waarom aardgasvrij?

Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. De CO2-uitstoot van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Het Kabinet schetst de route naar een CO2-arm Nederland in 2050 in de Energieagenda

De gevolgen van aardgasvrij

De regie voor de overgang naar aardgasvrij ligt vooral bij gemeenten. Zij moeten rekening houden met veel belangen. Alle betrokken partijen krijgen te maken met grote veranderingen.

  • Eigenaar-bewoners en corporaties moeten maatregelen nemen om hun energievoorziening anders in te richten.
  • Projectontwikkelaars moeten hun aanbod aanpassen.
  • Energiebedrijven en netbeheerders gaan woningen/gebouwen op andere manieren van energie voorzien.
  • De installatiesector krijgt te maken met andere technologie en moet zich daarin bekwamen. 
  • Lokale bestuurders moeten processen anders gaan aanpakken.

Subsidie voor Aardgasvrij

Er zijn subsidieregelingen voor duurzame warmtetechnieken, zoals:

Sinds 3 april staat ook de subsidieregeling Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen open. De regeling ondersteunt projecten waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

Daarnaast hebben alle gemeenten een brief ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Hierin nodigen zij gemeenten uit om voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is € 90 miljoen  beschikbaar voor 'proeftuinen', projecten die dit jaar al kunnen starten.

Kijk ook naar mogelijkheden op de subsidiewijzer van RVO.nl.

In de praktijk

Service menu right