Service menu right

Alternatieve technieken en innovatie voor aardgasvrij

U kunt verschillende alternatieven inzetten voor uw warmtevoorziening. Ze hebben elk hun gevolgen voor het gebouw, of andersom. Een warmtepomp vraagt bijvoorbeeld om een vrij goed geïsoleerd gebouw, maar sommige gebouwen zijn niet of nauwelijks goed te isoleren.

Technieken

  • Alternatieven voor een CV ketel (NVDE): informatie over enkelvoudige technieken of een combinatie van daarvan. Denk na energiebesparende maatregelen voor de overgebleven warmtevraag aan meerdere duurzame oplossingen.
  • Warmtechnieken.nl: informatie over alle individuele en collectieve warmtetechnieken die bewoners kunnen kiezen om hun huis/bedrijfsgebouw te verwarmen of om warm water te krijgen. Het gaat hierbij om technieken die u vandaag kunt kopen en in uw woning kunt toepassen. De factsheets geven bewoners inzicht in de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de randvoorwaarden van de verschillende technieken.

Innovaties

Het aandeel van aardgas in de Nederlandse energievoorziening neemt langzaam maar zeker af. Naast energiebesparing, wordt het aardgas geleidelijk vervangen door meer duurzamere alternatieven. TKI Nieuw Gas (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) helpt kennisinstellingen en bedrijven deze duurzame en innovatieve technologieën te ontwikkelen, demonstreren en toe te passen.

De aandacht ligt bij thema’s die dicht tegen het gasdomein aanliggen. De huidige kennis, expertise en assets kunnen we daarvoor inzetten.