Service menu right

Bewoners betrekken bij aardgasvrij

Bij de transitie van aardgas naar duurzame warmte is het goed om gebouweigenaren en huurders en andere partijen in de omgeving vroeg te betrekken. Dit zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen.

Omgevingswet en aardgasvrij

Betrokkenheid draagt bij aan een kwalitatief beter besluitvormingsproces. Dit helpt om de acceptatie van de maatregelen uit de wijkgerichte aanpak te vergroten. Daarom staat dit ook in de Omgevingswet. De Regionale energiestrategiëen en transitievisies staan vaak in de gemeentelijke omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen.

Communicatie over aardgasvrij

Meedenken en meedoen van bewoners is belangrijk in de transitie naar aardgasvrije Wijken. Communicatie is een belangrijke basis voor participatie. Zo moet het voor gebouweigenaren en bewoners in de wijk helder zijn waarom de overstap op alternatieven voor gas nodig is. Ook willen zij vaak weten waarom juist hun wijk op dat moment aan de beurt is. Communicatie vindt plaats via twee sporen: enerzijds een landelijke kernboodschap via bestaande communicatiekanalen en -campagne(s) en anderzijds communicatie op wijkniveau.

Bekijk de filmpjes van gemeente Wageningen en bewoners Overvecht uit Utrecht.