Service menu right

Ervaringen Green Deal Aardgasvrije wijken

Wijken aardgasvrij maken, daar hebben we in Nederland nog weinig ervaring mee. Lokale overheden spelen hierin een belangrijke rol. Gemeenten moeten rekening houden met veel partijen en belangen. De Green Deal Aardgasvrije Wijken gaat die ontwikkeling versnellen door kennis te delen en te ontwikkelen.

31 gemeenten ondertekenden de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Dat deden ze samen met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), betrokken netbeheerders, het Interprovinciaal Overleg en Netbeheer Nederland.

Doel Green Deal

Alle partijen die de Green Deal ondertekenen, gaan zich inzetten voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Ook hun partnerorganisaties doen dat. Het doel is om de ontwikkeling te versnellen door:

  • kennis op te doen, te delen en verder te ontwikkelen.
  • onduidelijkheden in wetgeving, financiering, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weg te nemen.
  • burgers eigenaar te maken en te betrekken bij deze veranderingen.

Wat doen gemeenten?

Deelnemende gemeenten selecteerden een wijk die zij aardgasvrij willen maken. Samen met betrokken partijen kijken ze welke alternatieven haalbaar zijn. De gemeente speelt een centrale rol in het totale proces van initiatief tot uitvoering.

In april 2018 ontvingen alle gemeenten een brief met bijlage van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij roepen gemeenten op te starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en aardgasvrije nieuwbouwwijken op te leveren.

Kaart deelname green deal aardgasvrije wijken

Bekijk de initiatieven van Aardgasvrije wijken door gemeenten.

Wat doen partners?

Naast partijen die de Green Deal ondertekenden, zetten ook partners zich actief in voor de doelen. Partners zijn organisaties die:

  • op een onderwerp, zoals communicatie of techniek, specifieke kennis en expertise hebben;
  • actief bezig zijn met het onderwerp aardgasvrij, en doelstellingen en uitkomsten van de Green Deal uitdragen.

Partners kunnen gemeenten adviseren en ondersteunen in het proces. Welke rol een partner precies vervult, hangt af van de lokale situatie, wensen en mogelijkheden.

In maart 2018 waren 60 partners aangesloten, waaronder 31 gemeenten. Bekijk het overzicht op Partners Green Deal Aardgasvrije wijken.

Kennis delen en ontwikkelen

De Green Deal heeft als doel om kennis te verzamelen, ervaringen op te doen en dit met elkaar te delen.

  • Voor de deelnemende gemeenten is een interactief kennisplatform ingericht op Energieslag.RVO.nl
  • De activiteiten en voortgang van de deelnemende gemeenten kunt u volgen via Overzicht Aardgasvrije wijken in de Green Deal.
  • Heeft u als gemeente vragen? De kennispartners van de Green Deal beantwoorden¬†ze graag. Mail uw vraag naar aardgasvrij@rvo.nl.
  • We organiseren kennissessies over steeds wisselende onderwerpen die we in onze nieuwsbrief aankondigen.

Samen aan de slag met aardgasvrij

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *