Service menu right

Switchteam voor Aardgasvrije Nieuwbouw

Heeft u een omgevingsvergunning/bouwvergunning die voor 1 juli 2018 is verleend die uitgaat van een gasaansluiting en bent u nog niet gestart met de bouw? Wilt u onderzoeken of het toch mogelijk is om voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan? Maak dan gebruik van het Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw.

Ons team van deskundigen helpt u om een gepland nieuwbouwproject te veranderen naar aardgasvrij. In 5 werkdagen adviseren wij u of u kan switchen. Als dat kan, bekijken we ook op welke manier dat het beste kan. Ons advies gaat in op de mogelijkheden en financiële gevolgen van het aardgasvrij maken van het project. Het is een soort quickscan waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk. Het swichteam adviseert gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, particuliere verhuurders (vooral de grotere partijen), institutionele beleggers en maatschappelijke organisaties (maatschappelijk vastgoed).

De switchteams zijn een uitwerking naar aanleiding van het akkoord ‘Nieuwbouw aardgasvrij’. Op 26 juni 2018 ondertekenden bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, warmtebedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars dit akkoord. Deze partijen hebben de ambitie om nieuwbouwprojecten die al in ontwikkeling zijn of al zijn gegund, alsnog zo veel mogelijk aardgasvrij te realiseren.

Hoe werkt het Switchteam?

  1. Een Switchteam bestaat uit een pool van meestal 3 deskundige medewerkers beschikbaar gesteld door projectontwikkelaars, bouwbedrijven, installatiebedrijven, netbedrijven en warmtebedrijven.
  2. De werkgever betaalt voor de inzet van de deskundige medewerker(s). De aanvrager(s) van een switchteam betalen gezamenlijk de financiële tegemoetkoming aan deze werkgevers. Kosten zijn € 500 per dag per persoon en een maximum van € 7.500 exclusief btw per Switchteam.
  3. In ieder team zit in een bouwexpert, een installateur en een bouwkostenexpert. De projectontwikkelaar stelt meestal de bouwkostenexpert beschikbaar.
  4. Aanvullend aan het Switchteam kan de expertise van een ruimtelijk ontwerper worden ingezet.

Intentieverklaring

De deskundigen en de aanvrager tekenen een intentieverklaring. Daarin staat dat alle betrokken partijen per nieuwbouwproject/locatie hun uiterste best doen om aardgasvrije woningen te bouwen. Zorg dat u de vraagstelling vooraf duidelijk heeft, voordat het Switchteam wordt ingezet.

RVO analyseert de vraag en koppelt de meest geschikte deskundigen aan de nieuwbouwlocatie. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat levert het u op?

De inzet van een Switchteam levert een niet-bindend advies op voor de betreffende locatie. Het team brengt advies uit aan de opdrachtgever(s) en deelt zijn kennis en ervaring met andere partijen.

Meld uw nieuwbouwproject aan!

Wilt u een nieuwbouwproject aanmelden om te kijken of er geswitcht kan worden? Neem contact op met het Switchteam.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *