Ondersteuning bij Aardgasvrije Nieuwbouw

Heeft u een bouwvergunning of heeft u een vergunning in aanvraag die uitgaat van een gasaansluiting? Wilt u onderzoeken of het toch mogelijk is om voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan? Dan kunt u gebruikmaken van het Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw.

Een team van deskundigen biedt snelle ondersteuning aan partijen om een gepland nieuwbouwproject te veranderen naar aardgasvrij. In 5 werkdagen adviseert het switchteam of er geswitcht kan worden. Als dat kan, bekijkt het team ook op welke manier. Het advies gaat in op de mogelijkheden en financiële gevolgen van het aardgasvrij maken van het project. Het is een soort quickscan waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk.

Voor wie?

  • gemeenten
  • projectontwikkelaars
  • woningcorporaties
  • particuliere verhuurders (vooral de grotere partijen)
  • institutionele beleggers
  • maatschappelijke organisaties (maatschappelijk vastgoed)

Hoe werkt het Switchteam?

  1. Een Switchteam bestaat uit een pool van meestal 3 deskundige medewerkers beschikbaar gesteld door projectontwikkelaars, bouwbedrijven, installatiebedrijven, netbedrijven en warmtebedrijven.
  2. De werkgever betaalt voor de inzet van de deskundige medewerker(s). De aanvrager(s) van een switchteam betalen gezamenlijk de financiële tegemoetkoming aan deze werkgevers. Kosten zijn € 500, - per dag per persoon en een maximum van € 7.500, - excl BTW per Switchteam.
  3. In ieder team zit in een bouwexpert, een installateur en een bouwkostenexpert. De projectontwikkelaar stelt meestal de bouwkostenexpert beschikbaar.
  4. Aanvullend aan het Switchteam kan de expertise van een ruimtelijk ontwerper worden ingezet.

Intentieverklaring

De deskundigen en de aanvrager tekenen een intentieverklaring. Daarin staat dat alle betrokken partijen per nieuwbouwproject/locatie hun uiterste best doen om aardgasvrije woningen te bouwen. Zorg dat u de vraagstelling vooraf duidelijk heeft, voordat het Switchteam wordt ingezet.

RVO.nl analyseert de vraag en koppelt de meest geschikte deskundigen aan de nieuwbouwlocatie. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties in opdracht van het Ministerie van BZK.

 

Wat levert het u op?

De inzet van een Switchteam levert een niet-bindend advies op voor de betreffende locatie. Het team brengt advies uit aan de opdrachtgever(s) en deelt zijn kennis en ervaring met andere partijen.

Advies van het Switchteam

Wilt u een nieuwbouwproject aanmelden om te kijken of er geswitcht kan worden? Neem contact op met het Switchteam.

Achtergrond

De switchteams zijn een uitwerking naar aanleiding van het akkoord ‘Nieuwbouw aardgasvrij’. Op 26 juni 2018 ondertekenden bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, warmtebedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars dit akkoord. Deze partijen hebben de ambitie om nieuwbouwprojecten die al in ontwikkeling zijn of al zijn gegund, alsnog zo veel mogelijk aardgasvrij te realiseren.

Service menu right