Service menu right

Veelgestelde vragen Aardgasvrije wijken

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over Aardgasvrije wijken.

Veelgestelde vragen

Per 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op gas. Wat betekent dit precies?

Per 1 juli 2018 is de gaswet gewijzigd waardoor nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen. Dit komt door een wijziging van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. In de paragraaf Wijziging Gasaansluitplicht op Aardgasvrij leest u daar meer over.

Wat doet mijn gemeente om in 2050 aardgasvrij te zijn?

In de Energieagenda heeft de overheid aangegeven dat de gemeente de regierol krijgt in de transitie van de warmtevoorziening. Op lokaal niveau kan het beste worden bepaald welke besparingsmogelijkheden en duurzame alternatieven het meest geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien. Belangrijke stakeholders naast de gemeente zijn de netbeheerder, de woningcorporatie, de installateur/aannemer, en de ondernemers en bewoners zelf.

Elke gemeente maakt uiterlijk in 2021 een plan voor de verwarming van de gebouwde omgeving en laat dit vaststellen in de gemeenteraad. Het plan gaat over de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij. Voor de wijken die in 2030 al van het aardgas afgaan is in 2021 ook bekend welke alternatieve warmtevoorziening er komt.

Als u benieuwd bent hoe gemeenten de warmtetransitie aanpakken, dan verwijzen we u graag door naar de inspiratie uitgave Samen aan de slag met Aardgasvrij.

Welke verwarmingstechnieken zijn een mogelijk alternatief voor aardgas?

Welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn als warmtebron voor verwarming en warm water wordt bepaald door meerdere factoren. Grofweg zijn de volgende hoofdrichtingen te onderscheiden:

  • Warmtenetten, een collectief systeem gevoed door duurzame warmte (biobrandstoffen of warmte uit de ondergrond) of restwarmte.
  • All electric, zowel individueel als collectief, met gebruik van warmtepomp(en). De warmtepomp kan aardwarmte onttrekken aan lucht, bodem of water nabij de woningen.
  • Andere gassoorten, waarbij primair aan biogas gedacht moet worden.

Binnen deze hoofdrichtingen zijn meerdere varianten toepasbaar. Voor meer informatie over de diverse technieken verwijzen we u graag naar:

Hoe kan ik de verschillende alternatieven voor aardgas tegen elkaar afwegen?

Bij het bepalen van alternatieven is het belangrijk om de uitgangssituatie goed in kaart te krijgen. Veel informatie is voor iedereen toegankelijk, zoals de Nationale Energieatlas, die als doel heeft om iedereen optimaal voorbereid de energietransitie in te laten gaan.

Om de effecten van alternatieven te kunnen bepalen, wordt gebruikgemaakt van rekenmodellen. De toolkit Energietransitierekenmodellen van Netbeheer Nederland helpt gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en huishoudens hun energievraagstuk snel en effectief op te lossen door gebruik te maken van bewezen modellen. Per model is een korte toelichting beschikbaar. Met de online keuzetool kunt u eenvoudig bepalen welk rekenmodel bruikbaar is voor uw vraagstuk.