Bio-energie

Wilt u uw reststromen gaan gebruiken om duurzame energie op te wekken? Overweegt u houtige biomassa in te zetten voor uw warmtevraag? RVO.nl informeert initiatiefnemers van bio-energieprojecten, adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers, gemeenten en provincies. Op deze pagina vindt u informatie over technieken, hulpmiddelen, financiële mogelijkheden, beleid en wet- en regelgeving.

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa). Dat is bijvoorbeeld: mest, hout, snoeiafval, gft, vezels, plantaardig en dierlijk vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Biomassa groeit weer aan. Daarom is bio-energie hernieuwbare energie.

Bio-energie levert een belangrijke bijdrage aan het totaal van hernieuwbare energie dat Nederland per jaar opwekt. In 2015 was dat ongeveer 70% (bron Rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2015 CBS). Ook de komende jaren zal dat aandeel groot zijn.

Welke vormen van bio-energie zijn er?

Bio-energie in de circulaire economie
Bekijk de infographic in detail

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van Bio-energie. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie

Behandelt u als gemeente, provincie en milieudienst vergunningaanvragen voor bio-energie-installaties? Het steunpunt Vergunningverlening Bio-energie ondersteunt u daarbij. Onze adviseurs zijn vergunningverleners met kennis van zaken u op locatie helpen. Zij hebben ervaring op basis van de praktijk.

Voor meer informatie neem contact op met RVO.nl via het nummer: 088-6022588

Op de hoogte blijven

Service menu right