Bio-energie

Wilt u uw reststromen gaan gebruiken om duurzame energie op te wekken? Overweegt u houtige biomassa in te zetten voor uw warmtevraag? RVO.nl informeert initiatiefnemers van bio-energieprojecten, adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers, gemeenten en provincies. Op deze pagina vindt u informatie over technieken, hulpmiddelen, financiële mogelijkheden, beleid en wet- en regelgeving.

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa). Dat is bijvoorbeeld: mest, hout, snoeiafval, gft, vezels, plantaardig en dierlijk vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Biomassa groeit weer aan. Daarom is bio-energie hernieuwbare energie.

Welke vormen van bio-energie zijn er?

Bio-energie in de circulaire economie
Bekijk de infographic in detail

Bio-energie in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van Bio-energie. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie

Behandelt u als gemeente, provincie en milieudienst vergunningaanvragen voor bio-energie-installaties? Het steunpunt Vergunningverlening Bio-energie ondersteunt u daarbij. Onze adviseurs zijn vergunningverleners met kennis van zaken die u op locatie kunnen helpen. Zij hebben ervaring op basis van de praktijk.

Neem contact op met RVO.nl.

Achtergrond

In dit Energieakkoord staan afspraken over energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. Zoals meer windenergie en bijstoken van biomassa in kolencentrales. Daarnaast staat in de agenda dat 186 PJ van onze energie uit 'overige hernieuwbare bronnen' moet komen. Bio-energie levert daaraan een belangrijke bijdrage. In 2015 was dat ongeveer 70% (bron Rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2015 CBS).

Service menu right