Service menu right

Beleid Bio-energie

Overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen ondertekenden op 6 september 2013 het Energieakkoord. Ze leggen daarmee de basis voor een stevig toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid en meer duurzame economische groei. 

In dit Energieakkoord staan afspraken over energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. Zoals meer windenergie en bijstoken van biomassa in kolencentrales. Daarnaast staat in de agenda dat 186 PJ van onze energie uit 'overige hernieuwbare bronnen' moet komen. Bio-energie speelt daarin een belangrijke rol.

Meer bio-energie in Nederland

In 2014 inventariseerde de Taskforce Uitwerking Overige Hernieuwbare Energie welke productie we mogen verwachten met de huidige activiteiten en plannen. De conclusie is dat om de 186 PJ te bereiken er aanvullende inspanningen nodig zijn. Dat moet 40 tot 50 PJ aan hernieuwbare energieproductie zijn. Hieronder valt ook bio-energie. Hiervoor zijn 6 versnellingstafels.

Internationale programma’s

Meer informatie over de Nederlandse deelname aan internationale activiteiten vindt u op de pagina Internationale programma’s.

Meer weten?

  • NEV 2016: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse energievoorziening. In het bijzonder geeft het inzicht in de voortgang richting de doelen van het Energieakkoord. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) stelde de NEV op. Dat deed het met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Renewable Energy Directive: overizicht van de stappen die deelnemende landen samen zetten op het gebied van bio-energie.