Service menu right

Bio-energie Internationaal

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet namens Nederland mee in een aantal meerjarige Europese en internationale projecten die het gebruik van bio-energie in Nederland ondersteunen.

In Europa

 • Concerted Action REDOndersteuning bij de implementatie van de RED Concerted Action: De RED leidde tot afspraken tussen lidstaten over de beoordeling van duurzaamheid van biobrandstoffen. Daarnaast ziet deze toe op de invoering van de vernieuwde richtlijn.
 • Biomass Policies: Dit EU project is afgerond. Aanbevelingen voor beleid zijn gepresenteerd. De conclusie is dat ondanks grote nationale verschillen er meer biomassa beschikbaar kan komen. De inzet van biomassa voor materialen wordt nu overal ondersteund.
 • Bioenergy 4 Business: Stimuleert de toepassing van bio-energie o.a. door het organiseren van workshops. In samenwerking met het Platform Bio-energie is in Nederland bijvoorbeeld een bijeenkomst gehouden om de toepassing van industriële warmte (> 5 MW) uit biomassa te promoten en ook om de interesse van de zwembadbranche te verkennen.
 • ETIP Bioenergy Onderdeel van het SETplan: Met de industrie wordt een plan opgesteld voor het realiseren van bio-energie binnen de duurzame materialen en energie mix van de EU.
 • ERANET Bioenergy en BESTF: Samenwerking tussen lidstaten van waaruit gezamenlijk projecten voor R&D en Demonstratie worden gefinancierd.
 • Era-platform: Voor afstemming van bio-energy binnen de bio-economy wordt samengewerkt met andere financierings instanties en onderzoeksinstituten in het Era-platform om de synergie te waarborgen.
 • European Biomass Conference: Tijdens deze conferentie wordt kennisuitgewisselde aangesloten. In 2016 was die Amsterdam en in 2017 in Stockholm.
 • EC onderzoek en ontwikkeling: Voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling zijn diverse instrumenten vanuit de EC beschikbaar. Lees meer op RVO internationaal.

International Energy Agency

Daarnaast doet RVO.nl mee aan het IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme.
 

De doelen van de Nederlandse deelname zijn:

 1. Kennis vergaren op terreinen waar Nederland iets kan leren van het buitenland.
 2. Kennis en technologie uitdragen op terreinen waar Nederland voorop loopt. Opbouwen van een exportpositie.
 3. Realiseren van internationale standaarden gericht op het creëren van een internationale commodity markt. Standaarden zijn nodig voor handel, contracten, garanties van fabrikanten op installaties et cetera.
 4. Bijhouden van een internationaal netwerk: de ontwikkeling van nieuwe biomassatechnologieën is erg duur. Over het algemeen zitten de meest vooroplopende landen aan tafel bij IEA Bio-energy. Het uitwisselen van kennis bespaart kosten.
Nederland neemt deel aan de meeste tasks van het IEA, met uitzondering van Task 36 en Task 38. Kijk op www.ieabioenergy.com voor een beschrijving. Nederland levert de taskleader voor de tasks 32, 40 en 42. De aansturing van IEA Bioenergie gebeurt via de Executive Committee. Nederland was hiervan in 2016 de voorzitter.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie, bij het zakendoen in het buitenland. Vanuit ICEP wil RVO.nl de consortiumvorming binnen de bio-energiesector versterken en proberen om waar mogelijk samen op te trekken naar (nieuwe) buitenlandse markten. Ondersteuning vanuit ICEP is beschikbaar voor alle Nederlandse bio-energiebedrijven en kennisinstellingen die belangstelling hebben voor buitenlandse markten.

Export

Veel landen hebben problemen met de verwerking van grote hoeveelheden afval, terwijl storten niet meer mag. Daarom is er veel belangstelling voor technologieën waarbij allerlei secundaire afvalstromen worden ingezet voor de opwekking van energie. Voorbeelden van dit soort landen zijn Zuid-Afrika en Brazilië.

Ook technologieën voor de verbranding van (houtachtige) afvalstromen zijn interessant. Met name in landen zoals Roemenië, de Balkanlanden en Oekraïne is er veel belangstelling voor dit soort systemen. Voor biogas en met name de opwaardering van biogas naar aardgaskwaliteit is in bijna alle landen in Europa en daarbuiten grote belangstelling.

Op dit moment werkt RVO.nl samen met een 20-tal topbedrijven uit de Nederlandse bio-energiesector om gezamenlijk te bepalen hoe we de exportbevordering van deze sector vorm gaan geven.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp of deelnemen aan de Werkgroep exportbevordering bio-energie,  neem dan contact op met Kees Mokveld via kees.mokveld@rvo.nl.