Service menu right

Organisaties en samenwerking

Er zijn verschillende organisaties die u helpen bij het gebruik van biomassa voor energietoepassing.

De meeste organisaties zitten in Nederland. Sommige organisaties zijn ook werkzaam op internationaal gebied.

NBLH-sector

Binnen het agroconvenant de Natuur-, Bos-, Landschap- en Houtketen (NBLH) houdt de bos- en houtsector zich bezig met houtige biomassa. Dat komt uit het beheer van bos, natuur en landschap. De volgende partijen werken in het agroconvenant samen:

NBKL

De Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) is de branchevereniging van leveranciers van biomassaketels. Deze richt zich op een positief ondernemersklimaat voor de toepassing van biomassaketels in Nederland. Samen met andere partijen als NEderlandse Norm (NEN), Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO), de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en RVO zorgt de NBKL voor:

  • kennisverspreiding;
  • een gezamenlijk aanspreekpunt richting beleidsmakers; en
  • de ontwikkeling en invoering van kwaliteitscriteria voor leveranciers, bijvoorbeeld door de invoering van een kwaliteitskeurmerk.

Platform Bio-economie

Platform Bio-economie (PBE) heeft als doelstelling het bevorderen van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland. PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie en bio-chemie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Platform Duurzame Biobrandstoffen

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen bevordert de toepassing van biobrandstoffen in de transportsector. Leden van het platform zijn marktpartijen die biobrandstoffen produceren of verhandelen.

Internationale organisaties

Bioenergy Europe is de spreekbuis voor de Europese bio-energiesector. Platform Bio-economie is hier lid van.

IEA Bioenergy is een uitvoeringsovereenkomst van de International Energy Agreement (IEA). IEA Bioenergy voert verschillende taken uit op het gebied van bio-energie, zoals het stimuleren van samenwerking tussen partijen. Samen met 28 andere landen en de Europese Commissie wil IEA zorgen voor betrouwbare en betaalbare schone energie. RVO is betrokken bij een aantal van deze taken, zoals biogas, biobrandstoffen en duurzaamheid. Lees meer op de pagina Bio-energie internationaal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.