Service menu right

Organisaties en samenwerking

Op deze pagina staan links naar organisaties die u ondersteunen op gebied van biomassa-gebruik voor energietoepassing.

NBLH-sector

Binnen het agroconvenant de Natuur-, Bos-, Landschap- en Houtketen (NBLH) houdt de bos- en houtsector zich bezig met houtige biomassa. Dat komt uit het beheer van bos, natuur en landschap. RVO.nl levert de secretaris voor de werkgroep bos- en houtsector. De volgende partijen werken in het agroconvenant samen:

NBKL

De Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) is de branchevereniging. Deze richt zich op een positief ondernemersklimaat voor de toepassing van biomassaketels in Nederland. RVO.nl laat nu een scenariomodel ontwikkelen om uitstoot van kachels en ketels te modelleren. Dit gebeurt op voorspraak van de NBKL. Samen met andere partijen als NEN, ISSO, TNO en RVO.nl zorgt de NBKL voor:

  • kennisverspreiding
  • een gezamenlijk aanspreekpunt richting beleidsmakers
  • de ontwikkeling en invoering van kwaliteitscriteria voor leveranciers, bijvoorbeeld door de invoering van een kwaliteitskeurmerk

Stichting Platform Bio-energie

Stichting Platform Bio-Energie stelt zich tot doel: 'het bevorderen van verantwoorde productie van duurzame energie uit biomassa. De stichting vertegenwoordigt het gehele bio-energie-bedrijfsleven.'

Internationaal

European Biomass Association (AEBIOM) is de spreekbuis is voor de Europese bio-energie-sector. Platform Bio-energie is daar lid van.

IEA Bioenergy is een 'implementing agreement' van de International Energy Agreement (IEA). IEA Bioenergy voert verschillende taken uit op het gebied van bio-energie. RVO.nl is betrokken bij een aantal van deze taken waaronder: