Service menu right

Verbranding in ketels en kachels

Met een verbrandingsinstallaties kunt u biomassa omzetten in warmte en elektriciteit. Voor verbrandingsinstallaties zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Lees meer over de verschillende mogelijke toepassingen, technieken en wet- en regelgeving.

Houtverbranding voor warmteproductie

Het gebruik van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. In absolute zin neemt de warmteproductie uit kachels en ketels steeds verder toe. Het Kennisdocument Houtverbranding voor warmteproductie (download) geeft feitelijke informatie die belangrijk is voor de verbranding van houtige biomassa bij warmteopwekking voor woningen, gebouwen en de kleine industrie. De inhoud is een update van beschikbare kennis, feiten en trends; bijvoorbeeld over houtgebruik en uitstoot uit open haarden en kachels bij particulieren en bedrijfsmatig gestookte ketels zoals bij zwembaden, kantoren en in de landbouw. Bij de totstandkoming van dit onderzoek is een klankbordgroep betrokken geweest met brede maatschappelijke vertegenwoordiging.

Wet- en regelgeving

Afvalverbranders moeten zich houden aan de regels van het afvalbeleid. Beperking van de milieuschade van de verwerking van afvalstoffen staat voorop. Meer informatie over het beleid voor afvalverbranding vindt u op www.lap2.nl. De vergunningsregels rond afvalverbranders vindt u op de website van Infomil. Lees meer over de Wet- en regelgeving biomassa