Service menu right

Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor de verwarming en koeling van gebouwen met bodemenergie en aardwarmte? Op deze pagina vindt u algemene informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Bodemenergie en aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die gewonnen wordt uit de ondergrond of diepere aardlagen (dieper dan 500 meter).

Aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte (geothermie) uit dieper gelegen aardlagen wordt in Nederland gebruikt sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 500 en 4.000 meter. Men pompt hierbij heet water omhoog dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 40-120°C is. Men boort 2 putten of meer: één pompt warm water omhoog en één pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie.

Achtergrond

RVO stimuleert het gebruik van ondiepe bodemenergie en aardwarmte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bodemenergie en aardwarmte zijn onmisbare bronnen bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *