Service menu right

Bodemenergie en aardwarmte - geothermie

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor de verwarming en koeling van gebouwen met bodemenergie- en aardwarmte? Op deze pagina vindt u algemene informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Bodemenergie en aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die gewonnen wordt uit de ondergrond of diepere aardlagen (> 500 meter).

Adviseurs, architecten, leveranciers, woningcorporaties, gemeentes, gebouwbeheerders, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, installateurs en fabrikanten.

Aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte (geothermie) uit dieper gelegen aardlagen wordt in Nederland gebruikt sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 500 - 4.000 meter. Men pompt hierbij heet water omhoog dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 40-120°C is. Men boort 2 putten of meer: één pompt warm water omhoog en één pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie.

Instrumenten

Bekijk welke instrumenten u kunt inzetten bij uw verkenning van aardwarmte en bodemenergie (geothermie).

Instrumenten Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

In de praktijk

Andere ondernemers en particulieren maken al succesvol gebruik van bodemenergie en aardwarmte. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen of op de projectpagina.

Praktijkverhalen
Projectpagina

Publicaties

Bekijk films, studies en rapporten over bodemenergie en aardwarmte op de pagina Publicaties bodemenergie en aardwarmte (geothermie).

Achtergrond

RVO stimuleert het gebruik van ondiepe Bodemenergie en aardwarmte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bodemenergie/aardwarmte is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.