Beleid Bodemenergie en aardwarmte (geothermie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beleid Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

16-07-2020

De RES-directive (Europese richtlijn Hernieuwbare energie) Richtlijn 2009/28/EG heeft als doel het bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Deze richtlijn erkent omgevingsenergie en geothermie als hernieuwbare, niet-fossiele en dus duurzame bronnen.

Certificatie- en kwalificatieregelingen

De RES-directive stelt dat er certificatieregelingen of gelijkwaardige kwalificatieregelingen beschikbaar moeten zijn. Deze zijn bedoeld voor installateurs van kleinschalige warmwaterketels en verwarmingsketels op:

 • biomassa
 • fotovoltaïsche energie
 • thermische systemen op zonne-energie
 • bodemenergie
 • warmtepompen

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen warmte- en koudeopslaginstallaties (WKO-installaties) ontwerpen, installeren en beheren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ondergrondse en het bovengrondse gedeelte van het WKO-systeem. De TSA (warmtewisselaar) van het WKO-systeem vormt de grens tussen beide delen.

 • Certificering voor het ondergrondse gedeelde wordt geregeld volgens BRL SIKB 11000
 • Certificering voor bovengrondse gedeelte wordt geregeld volgens BRL KvINL 6000-21

Erkende bedrijven zoeken

Via Rijkswaterstaat.nl kunt u erkende bedrijven zoeken. Gebruik daarvoor het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Zoek op titel of nummer Normdocument en vul 11000 (voor erkende bedrijven voor het ondergrondse gedeelte) of 6000-21 (voor erkende bedrijven voor het bovengrondse gedeelte) in. Er zijn verschillende onderverdelingen:

 • 1a en b gaat over ontwerpen op hoofdlijnen;
 • 2a en 2b over ontwerpen in detail;
 • 3a en 3b over het installeren;
 • 4a en 4b gaan over het onderhouden en beheren.
  De a staat hierbij voor open systemen en de b voor gesloten systemen.

Actieplan Aardwarmte

De overheid wil dat Nederland 11 PJ van zijn warmtebehoefte verkrijgt uit aardwarmte in het jaar 2020. Om dit te bereiken is in 2011 het Actieplan Aardwarmte opgesteld. In dit plan staat hoe de Rijksoverheid in samenwerking met marktpartijen deze doelstelling wil bereiken. Onder andere door:

Meer informatie over het beleid over duurzame energie vindt u op Beleid voor Duurzame Energie.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.