Duurzame energie in Nederland

Informatie over duurzame energie in het algemeen: draagvlak voor duurzame energie, saldering, Duurzame lokale EnergieInitiatieven (DEI) de Renewable Energy Directive (RED) enzovoort.

Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: warmte en koude, biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt immers ooit uitgeput, en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

Duurzame energie industrie

Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten. Welke energiebronnen vormen de juiste alternatieven? Lees meer op Duurzame energie industrie

Kennisdossiers

De specifieke informatie over de diverse duurzame-energietechnieken hebben we ondergebracht in de volgende kennisdossiers:

Meer weten?

Op deze webpagina's vindt u nieuws en agendapunten over duurzame energie in het algemeen. Wilt u regelmatig een nieuwsupdate ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de themanieuwsbrief Duurzaam Ondernemen.

Achtergrond

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om in 2023 het aandeel duurzame energie op 16% te krijgen. Dit gebeurt met financiering, implementatie, kennis en innovatie. Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie en windenergie op land.

Service menu right