Duurzame energie industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzame energie industrie

19-10-2020

Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten. Welke energiebronnen vormen de juiste alternatieven?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt u de Quickscan Duurzame Energie.

Quickscan Duurzame Energie

Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u:

 • een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming;
 • inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen.

Kansen diepe geothermie industriële processen

De toepassing van diepe geothermie is, naast biomassa, noodzakelijk om de verduurzaming van de energievoorziening van de industrie vorm te geven. De kansen voor toepassing van diepe geothermie bij industriële processen in Nederland zijn aanzienlijk. Ruim 30% van de Nederlandse industriële warmtevraag zou gebruik kunnen maken van geothermie. Haalbaarheidsstudies voor geothermische warmtelevering zijn gedaan voor een aantal papierfabrieken en voor industrie in de voedings- en genotmiddelen.

In deze studie zijn tevens de verschillende belemmeringen die op dit moment spelen bij de realisatie van een diep geothermie project op een rij gezet. RVO heeft de mogelijkheid om te faciliteren en heeft medio 2014 de wens geuit om de bestaande kennis bij elkaar te leggen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. En om daarnaast de diverse betrokken partijen bij elkaar te brengen tijdens de klankbordbijeenkomsten. U vindt het rapport 'Diepe geothermie bij industrie' op deze pagina bij 'Publicaties'.

Duurzame energiebronnen

Wind- en zonne-energie zijn de meest bekende alternatieve bronnen, maar denk ook aan het winnen van energie uit bioafval en biomassa. Er is een breed scala aan energiebronnen die worden aangemerkt als 'duurzame' of 'hernieuwbare' energie, onder andere de negen energiebronnen die u aantreft bij de download.

Voordelen duurzame energie

 • duurzaam imago
 • minder energie inkopen
 • minder afhankelijk van derden
 • energieprijs stabieler
 • aansluitwaarde verlagen: u produceert (deels) uw eigen energie
 • duur piekverbruik van ingekochte energie verminderen door in dalperiodes ongebruikte energie op te slaan of door in de piek duurzame brandstoffen in te zetten
 • opgewekte energie verkopen, onder andere door de handel in groencertificaten
 • uitstoot van het broeikasgas CO2 reduceren
 • energie ligt voor het oprapen: een groot bluswaterbassin, warme lucht, het asfalt op uw bedrijfsterrein, zonnecollectoren op het dak

Samenwerken

Bent u in uw omgeving de enige die energie gebruikt? Bent u de enige die mogelijkheden ziet om zelf energie te gaan opwekken? Misschien kunt u door samenwerken met partijen in uw omgeving meer bereiken dan in uw eentje. U kunt uw bedrijfsterrein ook aanbieden voor opwekking van duurzame energie. Veel energiebedrijven zoeken immers naar geschikte locaties.

Publicaties

U kunt deze factsheets gebruiken als aanvulling op de quickscan om een beeld te krijgen van de verschillende duurzame-energietechnieken.

In de praktijk

Lees inspirerende ervaringen van ondernemers met duurzame energie en bekijk de voorbeeldprojecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.