Beleid Duurzame Energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beleid Duurzame Energie

13-03-2020

RVO voert beleid uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om in 2023 het aandeel duurzame energie op 16% te krijgen. Dit gebeurt met financiering, implementatie, kennis en innovatie.

Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie en windenergie op land.

Energieakkoord

De overheid heeft zich tot doel gesteld in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam op te wekken. Daarvoor zijn met marktpartijen en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt, vastgelegd in het Energieakkoord.

Actieplan hernieuwbare energie

De Europese Richtlijn 2009/28/EG1 (Richtlijn voor hernieuwbare energie) stelt als doel 14 procent hernieuwbare energie in 2020. In het kader hiervan diende Nederland het Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen in bij de Europese Commissie. Het geeft een beschrijving van de wijze waarop Nederland zal voldoen aan de doelstelling uit de richtlijn. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor het actieplan. RVO heeft ondersteund bij de uitwerking.

Voortgangsrapportage hernieuwbare energie

In het kader van artikel 22 van de Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EG) heeft Nederland bij de Europese Commissie een tweede verslag ingediend over de voortgang, die in 2011 en 2012 geboekt is bij het bevorderen en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland. voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2011 - 2012 is begin 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voortgangsrapportage 2009-2010 vindt u in de bibliotheek van RVO. De Engelse vertaling van de voortgangsrapportage 2011 – 2012 staat op de website van de Europese Commissie.

Monitoring hernieuwbare energie

Wat is het percentage aan hernieuwbaar geproduceerde energie in Nederland? Het protocol monitoring hernieuwbare energie helpt die vraag te beantwoorden. De basis van de monitoring van hernieuwbare energie in Nederland vormt het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie.

Energiedoelstellingen voor 2020

  • 30 procent CO-reductie ten opzichte van 1990
  • een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent
  • een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent vanaf 2011

Groen en groei

Groei van de economie is belangrijk, zeker in deze tijden. Maar dan wel het liefst ‘groen’, ofwel duurzaam en energiezuinig. In ‘Sturen op de toekomst’ (ontwerp topstructuur) spreekt EZK meermaals over het verbinden van groen en groei. EZK wil een flinke groei stimuleren in het groen, bijvoorbeeld met een ‘biobased economy’ en de Green Deal.

Green Deal

In het Regeerakkoord van 2010 staat dat de nationale aanpak van energiebesparing wordt voortgezet en versterkt. Daarnaast beoogt het kabinet een 'Green Deal' die moet leiden tot versterking van het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven:

  • Bevorderen van innovatie en ondernemerschap (vooral door samenwerking te stimuleren)
  • Stimulerend beleid in economische topgebieden (vooral chemie en tuinbouw)
  • Nieuwe producten, technologieën en werkwijzen
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Voortzetting en versterking van de nationale aanpak energiebesparing

Topsectorenaanpak

Het kabinet gaat samen met ondernemers en onderzoekers negen cruciale sectoren van onze economie gericht versterken. Energie is een van die sectoren. Er zijn per sector teams opgericht met daarin een boegbeeld uit die sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve mkb’er. Zij gaan samen aan de slag om de knelpunten voor de groei van deze Topsectoren in kaart brengen. Ook geven zij suggesties voor oplossingen.

Meer weten?

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van duurzame energie. Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.