Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie

Wat is het percentage aan hernieuwbaar geproduceerde energie in Nederland? Het protocol monitoring hernieuwbare energie helpt die vraag te beantwoorden. Het protocol vormt de basis van de monitoring van hernieuwbare energie in Nederland.

Wat is de definitie van hernieuwbare energie en hoe kun je uitrekenen hoeveel de hernieuwbare energieproductie in Nederland bedraagt. Het CBS bepaalt - met het protocol - de productie van hernieuwbare energie in Nederland. U vindt hierover informatie op de website van het CBS bij het onderdeel hernieuwbare energie.

Het protocol is een levend document dat in overleg met betrokkenen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het CBS aangepast wordt aan de ontwikkelingen van de technieken en de ontwikkelingen in de markt. De laatste update is van 2015 met als belangrijkste wijzigingen:

  • de manier om houtstook bij huishoudens te bepalen
  • de bepaling van de bijdrage van warmtepompen. Deze methode is aangepast aan een notitie van de Europese Unie hierover
  • een betere toelichting op de bepaling van de hernieuwbare-energiebijdrage vanuit de vervoerssector
  • een aanpassing van het kengetal voor de productie van zonnestroom

 

Download:

Service menu right