Service menu right

Protocol monitoring hernieuwbare energie

Het protocol monitoring hernieuwbare energie vormt de basis voor de monitoring van hernieuwbare energie in Nederland.

Wat is de definitie van hernieuwbare energie en hoe kun je uitrekenen hoeveel de hernieuwbare energieproductie in Nederland bedraagt? Het antwoord op deze vragen vindt u op de website van het CBS bij het onderdeel hernieuwbare energie.

Het protocol is een levend document dat door RVO.nl en het CBS aangepast wordt aan de ontwikkelingen van de technieken en de ontwikkelingen in de markt. De laatste update is van 2015 met als belangrijkste wijzigingen:

  • de manier om houtstook bij huishoudens te bepalen
  • de bepaling van de bijdrage van warmtepompen. Deze methode is aangepast aan een notitie van de Europese Unie hierover
  • een betere toelichting op de bepaling van de hernieuwbare-energiebijdrage vanuit de vervoerssector
  • een aanpassing van het kengetal voor de productie van zonnestroom