Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020

IP2020 richt zich op de realisatie van méér wind op land, méér toepassingen voor hernieuwbare energie en méér energiebesparing bij bedrijven. IP2020 werkt samen met Ondernemend Nederland mét meer slagkracht, efficiëntie, samenhang en snelheid aan de doelen uit het Energieakkoord.

Viewer Landelijke energie-initiatieven

De viewer Landelijke energie-initiatieven is een kaart met initiatieven van duurzame energieopwekking en energie besparen in Nederland. RVO.nl stimuleert met deze viewer om van elkaar te leren en elkaar op te zoeken. In de viewer kunt u filteren op: energiebesparing, windlocaties en hernieuwbare energie.

Uw initiatief ook op de kaart? Mail naar duurzaamzodoejedat@rvo.nl.

Wind op Land

In 2020 moet in Nederland voor 6.000 megawatt aan windmolens op land operationeel zijn. Windenergie op land is één van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie en onmisbaar in de energietransitie. De Nederlandse overheid voert een actief beleid om de ontwikkeling van windenergie te bevorderen. RVO stelt daarvoor in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie beschikbaar, deelt kennis en verbindt partijen met elkaar.
 
Lees meer over Windenergie op land.

Energiebesparing bedrijven

Alle bedrijven in Nederland gaan over op een CO2-neutrale energiehuishouding. De eerste stap hierin is energie besparen. Dit betekent: de energievraag verminderen en energiebesparende technieken toepassen. Dit is een efficiënte voorbereiding op de overstap op duurzame energiebronnen, zonder aardgas en olie.

Bedrijven investeren zelf al in energiebesparende maatregelen en activiteiten. Bedrijven en instellingen die onder de Informatieplicht vallen moeten vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

Het IP2020 ondersteunt bedrijven om energie te besparen door bijvoorbeeld inzicht te geven in besparingsmogelijkheden. Het IP2020 zal ook met aanpakken experimenteren om de realisatie van deze besparingsmogelijkheden door de bedrijven praktisch, en indien nodig financieel, zo veel mogelijk uit handen te nemen. RVO.nl betrekt daarnaast maatschappelijke partijen en bevoegd gezag om mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Lees meer over Vastgoed verduurzamen.

Versnellingstafels duurzame energie opwekken

Een pijler binnen het IP2020 van het Energieakkoord stuurt op versnelling in de toepassing van duurzame hernieuwbare energie. Om dit te bereiken, zijn er 5 Versnellingstafels. De partijen van het Energieakkoord schatten dat de potentiële inzet van deze versnelde toepassing van hernieuwbare duurzame energie opwekking 186PJ oplevert in 2023.

Lees meer over versnelling duurzame energie opwekken.

Service menu right