Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020

IP2020 richt zich de komende jaren op realisatie van méér wind op land, méér toepassingen voor hernieuwbare energie en méér energiebesparing bij bedrijven. IP2020 werkt samen met Ondernemend Nederland mét meer slagkracht, efficiëntie, samenhang en snelheid aan de doelen uit het Energieakkoord.

Wind op Land

In 2020 moet in Nederland voor 6.000 megawatt aan windmolens op land operationeel zijn. Een windproject van initiatief tot realisatie is meestal een langdurig proces, waarbij veel verschillende partijen en belangen betrokken zijn. IP2020 bekijkt samen met provincies, gemeenten én initiatiefnemers wat knelpunten zijn en of in samenspraak met de stakeholders hier een oplossing voor is.
 
De ondersteuning vanuit RVO.nl kan bestaan uit het inzetten van kennis en kunde, of partijen in contact brengen met specialisten en ervaringsdeskundigen.
 

Energiebesparing bedrijven

Het doel uit het Energieakkoord van 100 PJ energiebesparing in de industrie en utiliteitsbouw is nog niet in zicht. De pijler Energiebesparing Bedrijven wil 10 PJ van dit tekort inlopen. Daarbij richt zij zich op energiebesparing bij bedrijven - gericht op energiebesparing bij bedrijven die niet onder het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Andere doelgroepen zijn verantwoordelijk om het overige tekort te verhelpen.
 
Bedrijven zelf zullen moeten gaan investeren in energiebesparende maatregelen en activiteiten. Het IP2020 wil hen hiertoe aanzetten en ondersteunen. Dit door bijvoorbeeld inzicht te geven in besparingsmogelijkheden. Ook zal het IP2020 gaan experimenteren om besparingsmogelijkheden door de bedrijven praktisch, en indien nodig financieel uit handen te nemen. Het IP2020 zal ook met aanpakken experimenteren om de realisatie van deze besparingsmogelijkheden door de bedrijven praktisch, en indien nodig financieel, zo veel mogelijk uit handen te nemen.

RVO.nl betrekt daarnaast maatschappelijke partijen en bevoegd gezag om mogelijk belemmeringen weg te nemen.
 

Viewer Landelijke energie-initiatieven

De viewer Landelijke energie-initiatieven geeft u een overzicht van initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking en energie besparen in Nederland. RVO.nl stimuleert met deze viewer om van elkaar te leren en elkaar op te zoeken.

Direct naar de viewer

Uw initiatief ook op de kaart? Mail naar duurzaamzodoejedat@rvo.nl

Ambassadeur Margreet van Gastel

Margreet van Gastel draagt, als Ambassadeur Energieuitdagingen 2020, bij aan de versnelling van de energiedoelen uit het EnergieAkkoord. Zij bezoekt actieve partijen, verbindt hen met elkaar en ondersteunt hen.

> Kom in contact met Ambassadeur Intensiveringsprogramma 2020  Margreet van Gastel

Service menu right