Lessons learned

Windenergie op land

Het Rijk staat aan de lat voor de landelijke opgave om in 2020 zesduizend megawatt aan windenergie te realiseren. Veel (lokale) overheden nemen als randvoorwaarde voor windprojecten draagvlak en participatie op in hun beleid.

Fryslân Foar de Wyn

Het planproces Fryslân Foar de Wyn uit 2014 is een innovatieve en veelbelovende aanpak, die als voorbeeld kan dienen voor andere windprojecten:de windsector, de milieu- en natuurbeweging, en verontruste burgers – besloten om elkaar niet te bestrijden, maar juist samen te werken. Zij ontwierpen een transparant proces waarin de vernieuwing en uitbreiding van het Friese windmolenbestand van onderop gestalte kreeg.

Doel van het rapport is dat andere windprojecten kunnen leren van Fryslân Foar de Wyn. Het rapport is daarom geen uitputtende en gedetailleerde beschrijving of evaluatie van het Friese planproces, maar concentreert zich op enkele rode draden, hoofdpunten en lessen.

Windproces Flevoland

Flevoland staat bekend als dé windprovincie van Nederland. Vanaf de jaren ’90 groeide het aantal windmolens hier spectaculair, vooral omdat boeren en ontwikkelaars er op grote schaal in waren gesprongen. Dat leidde echter tot wildgroei van turbines in het landschap.

De provincie besloot in 2008 dat het windbestand daarom ingrijpend moest worden geherstructureerd. De top-down manier waarop leidde aanvankelijk tot weerstand en onbegrip, maar inmiddels hebben de partijen een heel andere samenwerkingsvorm gevonden. De lokale samenleving en stakeholders geven de herstructurering van onderop vorm. Het proces is zo veelbelovend dat ook andere regio’s er van kunnen leren.

Service menu right