Veelgestelde vragen Lokale duurzame energie initiatieven

Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over Lokale duurzame energie initiatieven.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik informatie vinden over de energietransitie op lokaal niveau?

Bekijk lokale gegevens in de Klimaatmonitor.

Hoeveel lokale energiecoöperaties zijn er in Nederland?

Er zijn ruim 300 lokale energiecoöperaties in Nederland. In de Lokale Energiemonitor kunt u meer informatie vinden over de grootte en impact van de lokale energiesector.

Is er een lokale energiecoöperatie actief in mijn gemeente?

In de Lokale Energiemonitor kunt u opzoeken welke lokale energiecoöperaties bij u in de gemeente actief zijn.

Hoe werkt de postcoderoos?

U kunt informatie vinden over de postcoderoos op Financieren van lokale energie initiatieven.

Komt mijn lokale energiecoöperatie in aanmerking voor SDE+?

Uw lokale energiecoöperatie kan in aanmerking komen voor SDE+ als de energiecoöperatie zelf duurzame energie opwekt  (Biomassa, Geothermie, Wind, Water of zonne-energie). Meer informatie kunt u vinden op Stimulering Duurzame Energieproductie.

Welke juridische mogelijkheden heeft een gemeente om ruimte te bieden aan coöperaties voor lokale opwek van duurzame energie?

In de Folder Locaties voor energiecoöperaties en Rapport Locaties voor Coöperaties krijgt u hierover informatie. U vindt de downloads op Publicaties Lokale duurzame energie initiatieven.

Wat zijn de resultaten van de evaluatie van de salderingsregeling?

Het ministerie van Economische Zaken heeft de salderingsregeling geëvalueerd. In het rapport Historische impact van salderen kunt u de resultaten van deze evaluatie lezen.

Blijft de salderingsregeling van kracht na 2020?

Nee. Uit de evaluatie in 2016 blijkt dat steeds meer huishoudens, zelfstandig of samen, zelf duurzame energie (willen) opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van de salderingsregeling.

Door innovaties worden de panelen steeds efficiënter en ook steeds goedkoper. De salderingsregeling beweegt niet mee met deze ontwikkelingen en in het regeerakkoord is daarom afgesproken dat de huidige regeling vanaf 2020 zal worden omgevormd naar een nieuwe regeling.

Er is onderzoek gedaan naar verschillende varianten van een verantwoorde wijze van ondersteuning van lokale hernieuwbare energie. Het uitgangspunt hierbij is om de investering binnen ongeveer 7 jaar terug te verdienen. Op dit moment wordt de exacte vormgeving van de terugleversubsidie uitgewerkt. Dit staat beschreven in de kamerbrief van 15 juni 2018.


Waar kan ik informatie vinden over windenergie op land?

Kijk op Wind op land.

Service menu right