Financieren lokale energie-initiatieven | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Financieren lokale energie-initiatieven

07-12-2020

Ook de kosten spelen een rol. Op deze pagina ziet u de regelingen die interessant kunnen zijn voor lokale duurzame energie-initiatieven.

Financieringsmogelijkheden

RVO voert een aantal regelingen uit die interessant zijn voor lokale duurzame energie-initiatieven:

Andere financieringsmogelijkheden vanuit de overheid vindt u in onze subsidiewijzer en in de Energiesubsidiewijzer. Passen deze financiële regelingen niet goed bij uw projectsituatie? Kijk dan ook op de pagina wet en regelgeving voor experimenteer- en ontheffingsmogelijkheden.

Salderingsregeling

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers. Opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele elektriciteitskosten betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte.

U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. Veel energieleveranciers eisen dat uw zonne-energiesysteem is aangemeld op energieleveren.nl.

Check hier of u mag salderen.

De salderingsregeling wordt uitgevoerd door de elektriciteitsleveranciers via de energierekening en is geregeld in de elektriciteitswet. Meer informatie over salderen staat op Hier Opgewekt.

Bestaande Postcoderoos regeling

Er is een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Bent u een coöperatie of een vereniging van eigenaren die duurzame elektriciteit opwekt? Dan hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Vanaf januari 2014 tot 1 januari 2021 mogen coöperaties een aanwijzing aanvragen bij de Belastingdienst om gebruik te maken van dit verlaagd tarief.  Dat mag voor een periode van 15 jaar. Bedrijven die elektriciteit leveren aan de leden van de coöperatie of de vereniging van eigenaren mogen dit lagere tarief toepassen.

Vanaf april 2021 wijst de Belastingdienst geen nieuwe projecten meer aan voor de bestaande postcoderoosregeling.

Voorgenomen nieuwe regeling: vanaf 2021 subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen voor nieuwe projecten in 2021 subsidie aanvragen bij RVO. RVO voert de voorgenomen nieuwe postcoderoossubsidieregeling uit. De coöperatie bepaalt zelf of en op welke manier ze de subsidie verdeelt onder haar leden.

Op dit moment staat de voorlopige regelingstekst voor de voorgenomen postcoderoos-regeling. Officieel bekend onder de naam 'Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking' open ter consultatie. Wilt u reageren op de voorlopige regelingstekst? Dan kan dat op Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

Vooruitlopend op verwachte openstelling van de postcoderoossubsidieregeling in 2021 bracht PBL een advies uit over de subsidietarieven. De verwachting is dat de regeling begin 2021 gepubliceerd wordt. Vanaf april 2021 staat de regeling open voor aanvragen. Meer informatie leest in de beantwoording kamervragen.

Kleinverbruikers

De postcoderoosregeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie. Ze wonen of zijn gevestigd binnen de postcoderoos waar de productie-installatie staat. In de voorgenomen nieuwe regeling geldt deze voorwaarde enkel bij toetreden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.