Wet- en regelgeving Lokale energie-initiatieven | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wet- en regelgeving Lokale energie-initiatieven

03-12-2020

Op deze pagina vindt u informatie over relevante wetgeving en regelingen voor lokale energie-initiatieven.

Salderingsregeling

Wekt u met zonnepanelen stroom op en levert u die terug aan het net? Met de salderingsregeling trekt u de extra opgewekte stroom af van het eigen energieverbruik. Zo kunt u uw eigen energierekening verlagen.

U mag de achter de meter opgewekte duurzame elektriciteit verrekenen (salderen) met de door u zelf gebruikte elektriciteit. Dat voorkomt dat u variabele elektriciteitskosten moet betalen.

Door innovaties worden de panelen steeds efficiënter en ook steeds goedkoper. Steeds meer huishoudens willen zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen (Evaluatie salderingsregeling uit 2016). Ze maken daarbij gebruik van de salderingsregeling.

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Eigenaren van zonnepanelen mogen 3 jaar langer salderen dan staat in het Regeerakkoord.

Vanaf 1 januari 2023 bouwt het Kabinet de salderingsregeling in stappen af. Dit betekent dat u van de extra stroom die u op jaarbasis opwekt en teruglevert aan het net, een steeds kleiner deel mag aftrekken. Het fiscale voordeel neemt geleidelijk af tot 0 in 2031. Dit staat in de Kamerbrief van 25 april 2019.

In de Kamerbrief van 27 maart 2020 en TNOrapport afbouw salderen en daarbij horend rekenmodel is dit verder uitgewerkt.

Postcoderoosregeling

Tot april 2021 bestaat vanuit de belastingwetgeving de mogelijkheid om minder energiebelasting te betalen via de postcoderoos. Bekijk de nieuwe regeling. Relevante wetsteksten voor de huidige regeling zijn:

Juridische aspecten grondposities

Coöperaties vinden het vaak lastig om geschikte locaties voor energieprojecten te krijgen. Overheidsinstanties kunnen coöperaties hierbij ondersteunen. We ondersteunen ze bij de verkenning van de juridische mogelijkheden om grondlocaties voor duurzame energie opwekking te krijgen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.