Nationaal Expertisecentrum Warmte

NEW Verduurzaming warmtevoorziening Nationaal Expertisencentrum Warmte

Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie of agrarische sector duurzamer maken? NEW bundelde informatie naar sector om u gericht te kunnen ondersteunen. Overstijgt uw initiatief een bepaalde sector? Lees dan meer over een regionale aanpak. U vindt op deze website informatie over technieken, tools en financiering die u helpt bij het maken van een plan.

De totale warmtevoorziening in Nederland moet CO2-arm worden. Dit geldt voor hoge temperatuurwarmte bij industriële processen en lage temperatuurwarmte warmtevraag voor verwarming van huizen, gebouwen en tuinbouwkassen.

Het aardgasgebruik verminderen en tegelijk de warmtevoorziening verduurzamen vraagt inspanning. Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) biedt kennis over:

 • de mogelijkheden van diverse duurzame warmtebronnen
 • de besparing van warmte en koude voorziening
 • het nuttig gebruik van overtollige warmte (restwarmte)
 • het transport van warmte (warmtenetten) en opslag van warmte
 • de inpassing van deze mogelijkheden in de sector waar uw inspanning zich op richt
 • achtergrondinformatie over beleid en wetgeving
 • interessante data en bronnen

NEW Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert NEW regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Achtergrond

De komende jaren willen we in Nederland het aardgasgebruik en de uitstoot van CO2 verminderen. Dat noemen we de energietransitie. Burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte hiervoor de Energieagenda.

Wilt u weten welke afspraken er gemaakt zijn over duurzame warmte door de Rijksoverheid? En welke maatregelen gelden? Lees meer op de pagina Warmtebeleid.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Publicaties

Inspiratie opdoen?

Meer weten?

 • Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Lees meer op Data over warmte.
 • Warmte leveren via een warmtenet? Gebruik maken van bodemenergie of aardwarmte? Lees meer op Wet- en regelgeving warmte.
 • Wilt u de effecten van de door u gekozen duurzame warmte-oplossingen inzichtelijk maken met cijfers? Gebruik daarvoor de verschillende rekenmodellen.

Service menu right