Nationaal Expertisecentrum Warmte NEW

NEW Verduurzaming warmtevoorziening  Nationaal Expertisencentrum Warmte

Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio verduurzamen? De experts van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) helpen bij het oplossen van uw vraagstukken. Wij hebben toegang tot relevante (geo)data, kennis én hebben het netwerk om u verder te helpen. U vindt op deze website informatie over warmte-koudetechnieken, regelingen én praktijkvoorbeelden.

In het Klimaatakkoord staat dat de totale warmtevoorziening in Nederland CO2-arm moet worden. In 2050 willen we bijna helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dit geldt voor hoge temperatuurwarmte bij industriële processen en lage temperatuurwarmte warmtevraag voor verwarming van huizen, gebouwen en tuinbouwkassen.

Het aardgasgebruik verminderen en tegelijk de warmtevoorziening verduurzamen vraagt inspanning. En vaak een integrale aanpak. De experts van het Nationaal Expertisecentrum Warmte helpen u verder met:

  • vraagstukken rondom verduurzaming warmte. De experts denken graag met u mee en zijn hierin een onafhankelijk 'klankbord'.
  • het vinden van de juiste (samenwerkings)partners.
  • advies over een transitievisie warmte voor gemeenten en provincies.
  • data welke warmte (en koude) bronnen in de regio beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de WKO-tool of de warmteatlas.

NEW Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert NEW regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Publicaties

Warmte en koude In de praktijk

Achtergrond

De komende jaren willen we in Nederland het aardgasgebruik en de uitstoot van CO2 verminderen. Dat noemen we de energietransitie. Burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte hiervoor de Energieagenda.

Service menu right