Bodemwarmtewisselaars

Horizontale bodemwarmtewisselaars

Horizontale bodemwarmtewisselaars liggen in de bovenste grondlaag (onder de vorstgrens). Om voldoende energie uit de bodem op te kunnen nemen is er een groot oppervlak nodig. Dit betekent dat er veel grond afgegraven moet worden. Hoe groot dit oppervlak is, hangt af van de warmtevraag en de bodemgesteldheid. Over het algemeen is er meer ruimte nodig dan beschikbaar is bij compacte nieuwbouw. Horizontale wisselaars worden het meest toegepast in buiten gebieden en als er een vrij afgraafbare grondstuk (weiland) aanwezig is. In de bovenste grondlaag (afhankelijk van de bodemgesteldheid) zijn wel duidelijker de seizoensinvloeden merkbaar. De grondtemperatuur varieert meer, dan bij een verticale boring.

horizontale bodemwisselaar

Verticale bodemwarmtewisselaars

Verticale bodemwarmtewisselaars beslaan vrijwel geen (horizontale) oppervlakte. Ze worden geboord tot een diepte van 20 à 50 meter of dieper. Deze werkwijze vergt een gedegen analyse vooraf en een nauwe samenwerking met het grondboorbedrijf. Diepte en aantal wisselaars zijn afhankelijk van factoren als warmtevermogen van de warmtepomp, bodemgesteldheid en beschikbare ruimte. De wisselaar mondt uit in een boorput onder maaiveldniveau om de leidingen te beschermen. Door de verticale boring is de temperatuur, die uit de wisselaar komt, erg constant. Zowel bij horizontale als bij verticale wisselaars kan de grond geregenereerd worden met bijvoorbeeld een zonnecollector of met de warmtepomp.

Aardwarmtesonde

De aardwarmtesonde of aardwarmtebuis is een variant op de verticale bodemwisselaar. De sonde heeft een diameter tussen 15-20 cm een minimale lengte 10-15 meter. Door het grotere contactoppervlak met de grond kan er per meter meer energie uit de bodem worden gehaald, afhankelijk van de bodemgesteldheid. Voordeel zou de lagere aanlegprijs zijn door de kortere boring.

  Aardwarmtekorf

  De aardwarmtekorf is een variatie tussen de horizontale en verticale bodemwisselaar in. De korf bestaat uit leiding die in een spiraal gewikkeld zijn. De korf wordt in een gegraven gat van 4 meter diep geplaatst, zie foto. Voordeel is dat er geen duurdere boring hoeft plaats te vinden, echter de capaciteit per korf is beperkt. Indien er meer korven nodig zijn, moet er voldoende ruimte zijn op het perceel om deze te kunnen plaatsen. Sommige gemeenten geven toestemming om de korf te plaatsen in openbaar gebied.

  Aardwarmtekorf

  Energieheipaal

  Een energieheipaal is een heipaal voor gebouwfundering waarin kunststofleidingen zijn verwerkt (U-lussen). De leidingen uit de heipalen worden gekoppeld en vormen zo een gesloten verticale bodemwisselaar. Doordat het uitwisselingsoppervlak van de heipaal groter is dan van een normale bodemwisselaar, kan de heipaal meer energie uitwisselen met de bodem per strekkende meter (afhankelijk van de bodemgesteldheid). In gebieden waar niet geboord mag worden is dit een oplossing.

  Plaatwisselaar

  Deze verticale bodemcollector is onderdeel van een gesloten bronsysteem. Hiermee wordt op een efficiënte manier warmte en koude in de bodem opgeslagen en onttrokken.

  plaatwisselaar

  Combinaties van technieken in opkomst

  Het aanleggen van een verticale bodemwisselaar is kostbaar. Daarom zijn fabrikanten van warmtepompen en grondboorbedrijven op zoek naar goedkopere alternatieven. Er wordt gekeken naar combinaties van verschillende technieken, zoals  een kleine verticale lus met een zonnecollector, energiedak of combinatie met PCM buffers. Het streven daarbij is om de aanvoer temperatuur naar de warmtepomp zo hoog mogelijk te krijgen en constant te houden en natuurlijk moet de aanlegprijs lager zijn.

  Service menu right