Service menu right

Meld uw bodemenergiesysteem bij de gemeente

De populariteit van bodemenergie groeit. Uit onderzoek blijkt dat er zo'n 40.000 bodemenergiesystemen in Nederland zijn. Daarvan zijn maar 800 systemen geregistreerd. Meld uw bodemenergiesysteem daarom bij de gemeente.

Te veel systemen, minder rendement

Door de stijgende populariteit van gesloten bodemsystemen stijgt het aantal systemen. Dat kan voor problemen zorgen. Liggen er bodemenergiesystemen te dicht bij uw systeem? Dan kan de effectiviteit daarvan dalen. Daarmee stijgt uw energieverbruik.

Wat is een interferentiegebied?

Tegenwoordig maken mensen steeds meer gebruik van bodemenergie. De gemeente kan besluiten om een gebied aan te wijzen waar zij veel drukte in de ondergrond verwacht. Dit is een zogenoemd interferentiegebied. Binnen een interferentiegebied voor systemen tot 70 kW meldt u uw systeem niet alleen bij het Omgevingsloket. U dient ook een vergunning aan te vragen.

Melding bodemenergiesysteem geeft u rechtspositie

Meld uw bestaande systeem dus bij de gemeente. De gemeente registreert uw systeem. Bij toekomstige meldingen van bodemsystemen bij u in de buurt zorgt de gemeente dat er geen of zo min mogelijk interferentie van uw systeem met andere systemen in uw omgeving plaatsvindt. Dit beschermt uw systeem tegen mogelijke verstoringen. Betrouwbare registratie van bodemenergiesytemen heeft nog een voordeel: zo kan de gemeente een overzicht maken van de bodemenergiesystemen bij u in de buurt.

Regels WBBE per 2013

In 2013 werden nieuwe regels vastgelegd in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (WBBE). Eén daarvan was dat eigenaren nieuwe gesloten systemen moeten melden bij de gemeente. Voor bestaande systemen is een vrijwillige melding opgenomen.

Melden gesloten bodemenergiesysteem

Weet u niet zeker of u een gesloten bodemsysteem heeft? Vraag dat dan na bij uw installateur of onderhoudsbedrijf. Een gesloten bodemenergiesysteem is altijd gekoppeld aan een warmtepomp. Eigenaren kunnen hun gesloten bodemenergiesysteem melden bij de gemeente via het digitale omgevingsloket.nl.

Op de WKO-tool kunt u zien welke gesloten bodemenergiesystemen al zijn geregistreerd. Vink onder aandachtsgebieden het onderwerp gesloten systemen aan (oranje punten). Dan krijgt u een overzicht van alle geregistreerde gesloten bodemenergiesystemen in Nederland.

Doelen Energieakkoord bereiken

Groei van bodemenergie is belangrijk om de doelstellingen van het Energieakkoord te bereiken. Door uw gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente helpt u de overheid bij het monitoren van de doelstellingen van dit Energieakkoord.

Meer weten?