Warmtevoorziening Gebouwde Omgeving

Warmtevoorziening Gebouwde omgeving Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)

 

Welke warmteoplossingen zijn er voor wijkgerichte benadering voor gemeenten? Hoe stel je als gemeente een transitievisie warmte op? En hoe betrek je gebouweigenaren en bewoners bij dit proces. Welke warmtebronnen zijn er in uw regio? In regionale energiestrategieën zal de regionale samenhang van keuzes – bijvoorbeeld de inzet van warmtebronnen in de regio moeten staan. De experts van het NEW helpen u verder met objectieve data, kennis over duurzame warmte technieken, regelingen en het vinden van de juiste samenwerkingspartners.

Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden. Dat betekent ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen vanaf 2021, en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Zo’n verbouwing is een enorme opgave.

Technieken

Uw warmte duurzamer inzetten, begint met de warmtevraag beperken. U doet dat door beter te isoleren en/of efficiëntere installatieonderdelen te gebruiken. Hierdoor vermindert de warmtevraag. Voor de warmtevraag die overblijft, kunt u aan meerdere duurzame oplossingen denken:

 • Bio-energie: Gebruik biomassa als bron voor duurzame warmte.
 • Lucht/water: Omgevingswarmte, lucht of water, kunnen bij gebruik van een warmtepomp als bron dienen voor verwarming van ruimtes of tapwater.
 • Zonnewarmte: Verwarm water of ruimtes met gratis warmte van de zon via een zonneboiler.
 • Bodemenergie/aardwarmte: Win warmte of koude uit de ondergrond of diepere aardlagen om gebouwen en processen te verwarmen en koelen.
 • Warmtenetten: Warmte opgewekt buiten het gebouw en geleverd door een derde partij. De warmtebron kan duurzaam zijn (biomassa, biogas, warmtekrachtkoppeling of geothermie), restwarmte van de industrie of van elektriciteitscentrales.
 • Restwarmte: Warmte die bij (industriële) processen overblijft kan op een duurzame manier worden ingezet als warmtebron voor de verwarming huizen en gebouwen.
 • Warmteopslag: door warmte tijdelijk op te slaan kan flexibel omgegaan worden met vraag en aanbod, dit is vooral in combinatie met warmtenetten interessant.
 • Stroom voor warmte: Warmte die opgewekt wordt met (duurzaam) opgewekte elektriciteit. We noemen dat ook 'Power to heat'. Dit alternatief is aantrekkelijk bij een lage elektriciteitsprijs door een overschot.

Tools

Bent u benieuwd wat het effect is van de verschillende maatregelen? En wat in uw situatie het beste werkt? Met de volgende instrumenten maakt u een eerste verkenning:

 • Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving: Met dit rekenmodel berekent u de effecten van verschillende oplossingen voor energiebesparing en CO2-emissie voor een wijk.
 • WKOtool: Een quick-scan om de kansen van ondiepe bodemenergie op een locatie te bepalen.
 • Warmteatlas Nederland: Een digitale kaart van Nederland waarop het warmteaanbod en de -vraag in ons land zijn aangegeven.

Adviesbureaus kunnen u helpen bij uw plan. Kijk hiervoor ook op de pagina rekenmodellen. Maak daarnaast gebruik van de informatie en kennis van producenten en leveranciers van duurzame technologie. Voor meer consument gerichte informatie verwijzen we door naar de website www.duurzamewarmte.nl van Milieucentraal.

Financiering

Ook de kosten spelen een rol. Kies daarom voor technologieën waarvoor u subsidie of fiscaal voordeel krijgt:

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden vanuit de overheid? Maak gebruik van onze subsidiewijzer.

Wet- en regelgeving

Warmte leveren via een warmtenet? Gebruik maken van bodemenergie of aardwarmte? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. Lees meer op Wet- en regelgeving warmte.

Data en bronnen

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer op Data over warmte.

NEW Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert NEW regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

In de praktijk

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Service menu right