Warmtevoorziening Industriële Omgeving

Warmtevoorziening Industriële omgeving Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)

Welke warmteoplossingen zijn er voor de industrie? De experts van het Nationale Expertisecentrum Warmte helpen u verder met data, kennis over duurzame warmte technieken, regelingen en het vinden van de juiste samenwerkingspartners. Op deze website vindt u informatie over warmtebesparing en warmteopwekking met hernieuwbare bronnen.

In de industrie gaat verduurzaming van de warmtevoorziening vooral over warmte die nodig is in processen. Hiervoor is een hoge temperatuur warmte (100oC) nodig. Grote thema’s aan de sectortafel Industrie vanuit de klimaattafels zijn proces efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair en het gebruik van grondstoffen.

Technieken

Uw warmte duurzamer inzetten, begint met de warmtevraag beperken. U doet dat door beter te isoleren en/of efficiëntere installatieonderdelen te gebruiken. Hierdoor vermindert de warmtevraag. Innovaties in het productieproces helpen u hier ook bij. Voor de warmtevraag die overblijft, kunt u aan meerdere duurzame oplossingen denken:

 • Bio-energie: Gebruik biomassa als bron voor warmte in het industriële proces.
 • Bodemenergie/aardwarmte: Win warmte of koude uit de ondergrond of diepere aardlagen om gebouwen en processen te verwarmen en koelen.
 • Zeer diepe geothermie: Onttrek warmte met een temperatuur van meer dan 120oC uit de bodemlagen dieper dan 4000 meter. Een interessante optie voor hoge temperatuur industriële processen.
 • Restwarmte: Gebruik van overtollige warmte uit het industriële proces in andere productieprocessen. Of gebruik het als warmtebron voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving of de glastuinbouw.
 • Warmtenetten: Levering van die restwarmte gebeurt via een warmtenet.
 • Stroom voor warmte: Warmte die opgewekt wordt met (duurzaam) opgewekte elektriciteit. We noemen dat ook 'Power to heat'. Dit alternatief is aantrekkelijk bij een lage elektriciteitsprijs door een overschot.
 • Industriële warmtepomp: Werk warmte uit een industrieel proces van lage temperatuur op naar een hogere temperatuur. Maak de warmte daardoor weer geschikt om in het industriële proces te gebruiken.
 • Stoom: Breng uw stoomproductie terug door vervangen, aanpassen en onderhoud van uw stoomketel.

Tools

Bent u benieuwd wat het effect is van de verschillende maatregelen? En wat in uw situatie het beste werkt? Met de volgende instrumenten maakt u een eerste verkenning:

 • Handreiking Gebiedsgerichte Warmteuitwisseling: Een procesaanpak met tools, tips én voorbeelden van succesvolle initiatiefnemers om de kansen voor benutting van industriële restwarmte te beoordelen.
 • Toetsingskader financiële business case warmte uitwisselingsprojecten: Een instrument waarmee een eerste financiële beoordeling van warmte uitwisselingsprojecten gedaan kan worden. Op deze manier zijn projecten beter gestructureerd voor een financieringsaanvraag.
 • Quickscan Duurzame energie: Deze tool geeft u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming.
 • WKO tool: Een quick-scan om de kansen van ondiepe bodemenergie op een locatie te bepalen.
 • Stoomtool: Bereken met een beperkt aantal parameters de indicatieve kosten van stoomgeneratie en –transport en de besparing in fossiele energie. Te gebruiken als u denkt aan uitwisseling van stoom tussen bedrijven.

Adviesbureaus kunnen u helpen bij uw plan. Maak daarnaast gebruik van de informatie en kennis van producenten en leveranciers van duurzame technologie.

Financiering

Ook de kosten spelen een rol. Kies daarom voor technologieën waarvoor u subsidie of fiscaal voordeel krijgt:

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+): Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie gaan produceren.
 • Regeling Nationale EZ subsidie Aardwarmte (RNES Aardwarmte): De regeling werkt als een verzekering bij tegenvallende boringen voor aardwarmte.
 • Energie-Investeringsafftrek (EIA): fiscaal voordeel wanneer u investeert in energiezuinigie technieken en duurzame energie (zoals warmtepompen). Benutting van restwarmte voor bedrijfsgebouwen staat in de EIA lijst.
 • Subsidie Hernieuwbare Energie (SHE): Subsidie met als doel om de energiedoelstellingen met minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de regeling SDE+.
 • MIA/Vamil: Milieu Investerings Aftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een fiscale regeling waarmee u voordelig investeert in milieuvriendelijke technieken.

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden vanuit de overheid? Maak gebruik van onze subsidiewijzer.

Data en bronnen

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer op Data over warmte.

Wet- en regelgeving

Warmte leveren via een warmtenet? Gebruik maken van bodemenergie of aardwarmte? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. Lees meer op Wet- en regelgeving warmte.

NEW Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert NEW regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Inspiratie opdoen?

Wilt u naast uw eigen ideeën voor verduurzaming een beeld krijgen van projecten die al klaar zijn? Lees de praktijkverhalen.

Service menu right