Rekenmodellen

Wilt u de effecten van de door u gekozen duurzame warmte-oplossingen inzichtelijk maken met cijfers? Er zijn verschillende rekenmodellen beschikbaar waarmee u uw ideeën kunt doorberekenen. Met de uitkomsten kunt u uw keuzes goed onderbouwen. Dat helpt u in de communicatie met betrokkenen.

Toolkit Energietransitierekenmodellen

Welk rekenmodel kunt u wanneer inzetten? En welke expertise is daarvoor nodig? De toolkit Energietransitierekenmodellen van Netbeheer Nederland helpt u op weg. Deze toolkit bestaat uit:

  • Het landschap van Energietransitierekenmodellen: een overzicht waarin staat welk rekenmodel voor welke toepassing te gebruiken is. Daarnaast laat het zien hoe de modellen zich ten opzichte van elkaar verhouden.
  • Een online keuzetool waarmee u bepaalt welk model voor uw situatie geschikt is.
  • Een interactieve infographic waarin u meer informatie vindt over de afzonderlijke rekenmodellen.

De toolkit is op initiatief van Netbeheer Nederland samengesteld door onderzoeksinstellingen, energieproducenten, netbeheerders, overheidsinstellingen en kennisbureaus. U vindt de toolkit op Netbeheer Nederland.

Effecten gebouw- en gebiedsmaatregelen berekenen

Met het Vesta-model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan de overheid de effecten van wijzigingen in beleid op nationale schaal in kaart brengen. Dit kan voor de periode van 2010 tot 2050. Het model berekent:

  • Het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Zoals van woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen en de glastuinbouw.
  • De effecten van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering. Zoals de vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en de financiële opbrengsten.

Informatie beschikbaar voor marktpartijen

Het Vesta model is ook ontwikkeld in het kader van het project Multi Actor Impact Simulatie warmte en netwerken (MAIS). Voor het gebruik van het model is specialistische kennis nodig. PBL ontwikkelt een deskundigenversie die het in het eerste kwartaal van 2017 zal publiceren. Daardoor kan de uitgebreide informatie die het Vesta model oplevert toch beschikbaar komen voor marktpartijen. Deze versie van Vesta is beschikbaar als open bron via GitHub.

Meer weten?

  • Kijk voor meer informatie op de website van het PBL.

Service menu right