Uniforme maatlat Gebouwde Omgeving

RVO.nl biedt objectieve instrumenten aan die marktpartijen helpen bij het nemen van beslissingen en keuzes ten aanzien van de warmte- en koude voorziening.

Voor wie?

Het rekenmodel is vooral geschikt voor adviseurs of specialisten met ervaring in het berekenen van energieprestaties in de gebouwde omgeving.

De Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) is één van de oudste instrumenten van het NEW, maar het wordt steeds onderhouden en aangepast aan actuele regelgeving. Met de UMGO kunt u warmte- en koudeopties voor gebouwen met elkaar vergelijken, zowel op gebouw- als op gebiedsniveau. Is een aansluiting op stadsverwarming beter voor het milieu dan energiemaatregelen in het gebouw zelf? Dit soort afwegingen is vaak complex. Daarom ontwikkelde het NEW de Uniforme Maatlat.

Protocol en rekenmodel

De Uniforme Maatlat bestaat uit een protocol (beschrijving van de methode) en een rekenmodel met voorbeeldberekeningen. Met het rekenmodel vergelijkt u de CO2-uitstoot en het primair fossiel energiegebruik van de verschillende warmte- en koudeopties. Naast een groot aantal referentiewoningen en technieken is het mogelijk om 'eigen' woningen en technieken toe te voegen.

In maart 2018 is een update verschenen van de Uniforme Maatlat (versie 4.2). Deze versie rekent uiteraard met de meest recente energieprestatie-normering, zoals de EPG voor nieuwbouwwoningen en de EMG voor gebiedsmaatregelen. Ook is het instrument uitgebreid met een aantal voorbeeldwoningen voor de bestaande bouw.

Daarnaast is het rekenmodel aangepast aan de BENG-eisen. Deze gaan gelden vanaf 2020 en zullen de huidige EPC gaan vervangen. Het protocol en het rekenmodel Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving kunt u gratis downloaden onderaan deze pagina.

Masterclass

Wilt u kennismaken met de Uniforme Maatlat en het rekenmodel? Een aantal keer per jaar organiseert het NEW een Masterclass Uniforme Maatlat. In de Masterclass maken wij u aan de hand van concrete oefencases wegwijs in het model. In onze agenda vindt u een overzicht van de bijeenkomsten.

Contact

Downloads:

Service menu right