Projecten Bodemenergie/Aardwarmte | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Projecten Bodemenergie/Aardwarmte

31-12-2019

De volgende praktijkverhalen geven u inspiratie bij het opstarten van uw eigen project.

Warmte-koudeopslag (WKO)

 • WKOtool
  Met deze tool ziet u wat de mogelijkheden zijn voor toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op iedere locatie binnen Nederland.

WKO in glastuinbouw

WKO in de industrie

WKO in gebouwde omgeving

Aardwarmte

 • Ammerlaan
  Om de teelt en het bedrijf verder te verduurzamen is in 2010 in een aardwarmtebron geïnvesteerd. Daarmee is Ammerlaan het eerste sierteeltbedrijf in Nederland met een aardwarmtebron.
 • Duijvestijn Tomaten
  Duijvestijn Tomaten maakt sinds 2011 gebruik van aardwarmte om de kassen op duurzame wijze te verwarmen. Hierdoor hoeft er geen fossiele brandstof meer verstookt te worden, waardoor de CO2 uitstoot sterk teruggedrongen wordt. Naast de aardwarmtebron wordt er voor de energievoorziening gebruik gemaakt van warmtekrachtkoppeling (WKK).
 • Green Well Westland
  Een cluster van 5 glastuinbouwbedrijven in Honselersdijk heeft in een aardwarmteproject geïnvesteerd. Ze opereren onder de naam Green Well Westland. Het project is in 2012 gerealiseerd. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Koekoekspolder
  Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde kan veel aardgas besparen bij 3 groentetelers. Vanaf maart 2012 wordt in IJsselmuiden aardwarmte gebruikt. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Projectendatabase Platform Geothermie
  Het platform geothermie publiceert een database met beschrijvingen van gerealiseerde projecten.
 • Wijnen Square Crops
  Wijnen Square Crops in Panningen is in 2008 onderzoek gaan doen naar het gebruik van aardwarmte voor het telen van paprika’s in tuinbouwkassen. Verder gebruikt Wijnen het koelwater (restwarmte) van de warmtekrachtkoppelingen (WKK-installaties) voor de verwarming van de kas.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.