Service menu right

Projecten Bodemenergie/Aardwarmte

De volgende praktijkverhalen geven u inspiratie bij het opstarten van uw eigen project.

Warmte-koudeopslag (WKO)

 • WKO-tool
  Met deze tool ziet u wat de mogelijkheden zijn voor toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op iedere locatie binnen Nederland.

WKO in glastuinbouw

WKO in de industrie

WKO in gebouwde omgeving

Aardwarmte

 • Ammerlaan
  Om de teelt en het bedrijf verder te verduurzamen is in 2010 in een aardwarmtebron geïnvesteerd. Daarmee is Ammerlaan het eerste sierteeltbedrijf in Nederland met een aardwarmtebron.
 • Duijvestijn Tomaten
  Duijvestijn Tomaten maakt sinds 2011 gebruik van aardwarmte om de kassen op duurzame wijze te verwarmen. Hierdoor hoeft er geen fossiele brandstof meer verstookt te worden, waardoor de CO2 uitstoot sterk teruggedrongen wordt. Naast de aardwarmtebron wordt er voor de energievoorziening gebruik gemaakt van warmtekrachtkoppeling (WKK).
 • Green Well Westland
  Een cluster van 5 glastuinbouwbedrijven in Honselersdijk heeft in een aardwarmteproject geïnvesteerd. Ze opereren onder de naam Green Well Westland. Het project is in 2012 gerealiseerd. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Mijnwater: klanten worden energieleveranciers
  Mijnwater als duurzame energiebron: het grondwater uit de mijngangen wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. De boorputten worden door leidingen met de afnemers verbonden. Het project is sinds 2008 met succes in werking.
 • Koekoekspolder
  Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde kan veel aardgas besparen bij 3 groentetelers. Vanaf maart 2012 wordt in IJsselmuiden aardwarmte gebruikt. Rapportages over het project vindt u in de projectendatabase.
 • Kwekerij A+G van den Bosch
  Kwekerij A+G van den Bosch was in Nederland de pionier op het gebied van het gebruik van aardwarmte. Het bedrijf heeft inmiddels 2 doubletten in werking.
 • Projectendatabase Platform Geothermie
  Het platform geothermie publiceert een database met beschrijvingen van gerealiseerde projecten.
 • Wijnen Square Crops
  Wijnen Square Crops in Panningen is in 2008 onderzoek gaan doen naar het gebruik van aardwarmte voor het telen van paprika’s in tuinbouwkassen. Verder gebruikt Wijnen het koelwater (restwarmte) van de warmtekrachtkoppelingen (WKK-installaties) voor de verwarming van de kas.