Service menu right

Wet- en regelgeving biogas

Wilt u een biogasinstallatie bouwen en exploiteren, dan ontkomt u niet aan het aanvragen van papieren.

Voor ondernemers

U moet in het bezit zijn van:

  • een omgevingsvergunning
  • een erkenning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • een registratie op grond van de Meststoffenwet
  • een VIHB-registratie wanneer afvalstoffen worden vergist

Voor vergunningverleners

Transport van ruw biogas zal de komende jaren naar verwachting steeds vaker voorkomen. Er is dan ook behoefte aan richtlijnen voor dit transport van ruw biogas, ter bevordering van de veiligheid. Deze richtlijnen moeten ruimte bieden aan toekomstige biogasinitiatieven.

Richtlijn voor het transport van biogas

Op basis van de gevaren van biogas ten opzichte van aardgas zijn maatregelen voorgesteld. Inmiddels ligt er een voorstel voor een richtlijn voor het transport van biogas. Dit biedt handvatten aan vergunningverleners, leidingbeheerders en leidingeigenaren. Verder wordt er momenteel gewerkt aan een NEN-norm. Het voorstel voor een richtlijn voor het transport van ruw biogas kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Omgevingsvergunning/Wabo

Omgevingsvergunning/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor vergunningverleners die aanvragen beoordelen voor omgevingsvergunningen en aanvragers zelf, is er veel informatie te vinden over het juridisch kader van covergisten en de handreiking covergisting van mest.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.