Windenergie op land

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten hoe het zit met de ruimtelijke procedure of welke subsidies beschikbaar zijn? Wij informeren u op deze pagina over veel zaken rondom de ontwikkeling van windenergie.

In 2013 sloten overheid en marktpartijen het Energieakkoord voor duurzame groei met de afspraak om in 2020 6.000 MW windenergie operationeel te hebben. Uit de Monitor Wind op Land blijkt dat er eind 2017 3.249 MW windvermogen operationeel was. Er ligt dus nog een flinke opgave tot aan 2020. Maar ook na 2020 zal wind op land een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de energiebehoefte in Nederland.

Subsidies en financiering

Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait. Kom ook meer te weten over woningwaarde en planschade bij windprojecten.

Meer over Subsidies en financiering windprojecten

Vermogen en monitoring windparken

Wij houden in de jaarlijkse Windmonitor de voortgang bij van de ontwikkeling van windenergie op land in Nederland. De monitor geeft inzicht in de planologische ruimte die per provincie is gereserveerd, de voortgang van projecten, eventuele knelpunten en maatregelen om deze te verhelpen.

Meer over het vermogen en de monitoring

Service menu right