Windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Bent u betrokken bij de realisatie van windenergie? Dan vindt u hier alle informatie over:

  • Verschillende projectfasen
  • Wet- en regelgeving die speelt bij de ontwikkeling van een windpark
  • Onderzoeken en beleidsstukken
  • Hoe en waarom het kabinet in windenergie investeert

Op weg naar 6000 MW

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Nu staan er ongeveer tweeduizend windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Het vorige kabinet heeft becijferd dat een verdriedubbeling van windenergie op land nodig zou zijn om de Nederlandse duurzame energie doelstelling te halen. Dat betekent dat het huidige opgesteld vermogen van ongeveer 2000 MW naar 6000 MW in 2020 zou gaan. 

Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samen werken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert windenergie op land in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Experts in windenergie

Deze webpagina's 'Windenergie op land' zijn tot stand gekomen en worden actueel gehouden met inbreng van verschillende betrokken partijen: medewerkers van gemeenten, provincies en rijk, verschillende belangenorganisaties, projectontwikkelaars en windcoöperaties. De redactie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft u suggesties? Deel ze met ons via het contactformulier rechts bovenaan het scherm.

Particulieren en wind op Land

Particulieren kunnen voor praktische informatie over windenergie op land terecht op de Rijksoverheidwebsite Windenergie.nl en bij Milieu Centraal.

Wind op zee

Voor meer informatie over windenergie op zee gaat u naar de webpagina van Windenergie op zee, Rijksoverheid.nl en het Noordzeeloket.

Service menu right