Service menu right

Windenergie op land

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen en of u subsidies kunt krijgen? Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van windenergie.

In 2013 sloten overheid en marktpartijen het Energieakkoord voor duurzame groei met de afspraak om in 2020 6.000 MW windenergie in gebruik te hebben. Uit de Monitor Wind op Land blijkt dat er eind 2017 3.249 MW windvermogen operationeel was. Er ligt dus nog een flinke opgave tot 2020. Maar ook daarna zal wind op land belangrijk zijn voor de duurzame energiebehoefte in Nederland.

Subsidies en financiering

Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait. Kom ook meer te weten over woningwaarde en planschade bij windprojecten.

Meer over Subsidies en financiering windprojecten

Monitoring Wind op Land

De monitor Wind op land 2018 beschrijft per provincie de voortgang van windenergie op land. Deze monitor die jaarlijks door RVO wordt uitgebracht, is een belangrijk hulpmiddel waarmee de provinciale doelstellingen voor 2020 inzichtelijk worden.

Vermogen windparken

De provinciale opgaves tellen samen op tot de nationale doelstelling van 6.000 MW operationeel vermogen wind op land. Eind 2018 was er in Nederland 3.382 MW operationeel vermogen. Dit is een stijging van 133 MW ten opzichte van de monitor over 2017. De ingebruikname van Windpark Krammer (102 MW) maakt hier onderdeel van uit. Dit is ook het grootste coöperatieve windpark van Nederland.

Alle windprojecten die nog in voorbereiding zijn en een bijdrage leveren aan de doelstelling voor 2020, staan op de kaart (pdf).

RVO.nl stelt vast dat eind 2020 (vrijwel) zeker 4.726 MW windvermogen operationeel is. De totale projectcapaciteit voor komende jaren groeide naar 7.188 MW, bijna 20% hoger dan de doelstelling. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het vermogen per turbine.

Megawatt Doelstelling per provincie diagram

Meer weten?

Download: