Windfondsen in Nederland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windfondsen in Nederland

16-07-2020

In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral gemeenten stellen daarbij de vraag: hoe kunnen de opbrengsten van windenergieprojecten (gedeeltelijk) naar de omgeving terugvloeien?

Er zijn al projecten van burgers, coöperaties en gemeenten die hun lokale opbrengst samen hebben verdeeld. Dat gaat meestal via een gebiedsfonds.

Regionale batenverdeling in Nederland?

Sinds 2014 bestaat de gedragscode Acceptatie en Participatie Wind Op Land van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Daarin is ook aandacht voor regionale en lokale batenverdeling. Ondertekenaars van deze gedragscode stellen dat er per opgewekte MWh € 0,40 - € 0,50 voor het gebied moet zijn. Dit is een richtbedrag. Bepaalde kenmerken van een project kunnen een andere of hogere bijdrage aan het gebied rechtvaardigen. In de wetgeving is nog geen juridische grond om deze opbrengstverdeling af te dwingen.

Er zijn verschillende soorten gebiedsfondsen. Soms beheert de gemeente of de dorpsraad het fonds. In andere gevallen heeft een burgercoöperatie of groep burgers uit omliggende dorpen de leiding over het fonds. Bepaalde fondsen investeren alleen in duurzame projecten. Andere fondsen stellen alleen geld beschikbaar voor projecten in de eigen omgeving.

Voorbeelden gebiedsfondsen

Bekijk 6 verschillende voorbeelden van 3 recent georganiseerde en 3 actieve gebiedsfondsen. Zo krijgt u een indruk van de variatie in gebiedsfondsen in Nederland.

 Actief Exploitant
(coöperatie of commercieel) 
 Grootte Windpark
(in MW)
Financiën Fonds
(per jaar)
Financiën Fonds
(per opgestelde MW)
Delfzijl Noord (Groningen) JaCommercieel62,7€ 50.000€ 800
Windplan Blauw (Flevoland) NeeCoöperatie250,0€ 250.000€ 1.000
Krammer (Zeeland)JaCommercieel102,0€ 150.000€ 1.470
Nijmegen-Betuwe (Gelderland)JaCoöperatie10,0€ 24.000€ 2.400
Wieringermeer (Noord-Holland)NeeCommercieel400,0€ 530.000€ 1.325
Battenoert (Zuid-Holland) JaCoöperatie12,2€ 14.000€ 1.150

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.