Beleid windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Volgens de EU-richtlijnen moet duurzame energie in het jaar 2020 ten minste 20% van Europa's energieverbruik uitmaken. Nederland heeft een doelstelling van 14% in 2020 opgelegd gekregen. Binnen het kader van het Energieakkoord spannen overheid en marktpartijen zich in om deze doelstelling te halen. Ook is een verdere stijging afgesproken naar 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie waarmee Nederland deze doelstelling kan halen.

Service menu right