Service menu right

Internationaal Klimaatbeleid

Bijna 200 landen zijn het in 2016 eens geworden over verregaande afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Het Akkoord van Parijs heeft tot doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2˚C en in 2050 een CO2-neutrale samenleving te realiseren.

Zowel Nederland als de Europese Unie ondertekende dit akkoord, wat betekent dat Nederland een ambitieus klimaatplan moet vaststellen. Nederland moet alle zeilen bijzetten om de gestelde doelen te halen. Het is niet of-of, maar en-en: een reductie van meer dan 80% van de CO2-uitstoot in 2050 vraagt om een groot aantal maatregelen tegelijkertijd.

Europese Unie

Ook in de Europese Unie zijn afspraken gemaakt. In 2020 moet 20% van het finale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Dit is vertaald in specifieke duurzame energiedoelstellingen voor alle lidstaten. De Nederlandse opgave is 14% duurzame energie in 2020. Omdat windenergie op land één van de meest efficiënte vormen van duurzame energie is, vormt dit een belangrijke pijler voor deze doelstelling.
 
Voor 2030 hebben de lidstaten de doelstelling voor de EU verhoogd naar 27% duurzame energie, nu zonder specifieke doelen voor individuele landen. In 2050 moet de Europese uitstoot van CO2 met 80 tot 95% zijn verminderd ten opzichte van 1990.