Internationaal Klimaatbeleid | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Internationaal Klimaatbeleid

08-03-2021

In het Klimaatverdrag van Parijs hebben in 2015 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Koolstofdioxide (CO2) is één van de belangrijkste broeikasgassen. Daarom richten we ons op het verminderen van de CO2-uitstoot. Voor 2050 is afgesproken een (nagenoeg) CO2-neutrale samenleving te realiseren.

In het Klimaatakkoord geeft Nederland invulling aan deze afspraken. De doelstelling voor Nederland is om 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Hiervoor moeten we alle zeilen bijzetten om de gestelde doelen te halen.

Het is niet of-of, maar en-en. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.