Provinciaal beleid Windenergie op land | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Provinciaal beleid Windenergie op land

06-04-2021

Provincies geven in hun ruimtelijke plannen (Structuurvisie / Provinciale Omgevingsvisie) aan waar windenergie kan worden gerealiseerd. In een Provinciale Ruimtelijke Verordening publiceert provincie welke gebieden wel of niet mogelijk zijn voor de ontwikkeling van windparken.

Daarnaast stelt de provincie regels op waaraan de inrichting van een windpark moet voldoen. Ook zijn ze betrokken bij het tot stand komen van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio’s in hun provincie.

Provinciale Coördinatie Regeling (PCR)

De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van windparken van 5 tot 100 MW. In veel gevallen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan gemeenten.

Verleent een gemeente geen medewerking aan projecteninitiatieven? Dan kan de provincie de Provinciale Coördinatie Regeling (PCR) inzetten of een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) maken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.