Cijfers windenergie

Meer artikelen
Windenergie op land
Eind 2013 stonden in Nederland 1975 windturbines op land. Het totaal opgesteld vermogen op land was eind 2013 2.479 MW. De vermogens van de turbines variëren, het maximale vermogen is op dit moment 7,5 MW. Gemiddeld is het vermogen per turbine op dit moment 1,3 MW. Dit komt vooral door veel oudere kleine turbines. De turbines die momenteel geplaatst worden hebben over het algemeen een vermogen van 2-3 MW.

Elektriciteitsopbrengst

Alle turbines op land hebben in 2013 samen 4.832 mln GWk elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende om in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 1,7 miljoen huishoudens te voorzien. Windenergie (op land en op zee samen) heeft in 2013 bijna 5% van het binnenlands elektriciteitsgebruik geleverd.
Een windmolen van de huidige generatie, van 3 MW, levert per jaar 6.000.000 tot 7.500.000 kWh aan elektriciteit op. Met één zo’n turbine kan dus voor zo’n 1.800 tot 2.200 huishoudens elektriciteit worden opgewekt.

CO2-besparing

Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland een uitstoot van 550 ton CO2 ten opzicht van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales is de besparing iets lager: ongeveer 370 ton CO2. De windturbines die nu geplaatst worden met een vermogen van 3 MW leveren gemiddeld 6,6 miljoen kWh op per jaar. Eén zo’n turbine levert dus een besparing van tussen de 2.400 en 3.650 ton CO2 op, afhankelijk van de energiecentrale waarmee het wordt vergeleken. In totaal is de vermeden CO2-emissie door alle windturbines op land in 2013: 2.674 kton.

Overzicht
 Aantal
windmolens
VermogenElektriciteits-
productie
Vermeden
verbruik
fossiele
primaire
energie
Vermeden
emissie CO2
  MWmln kWhTJkton
20051.7101.2242.06717.3871.198
20061.7941.4532.66620.7371.450
20071.8551.6413.10823.7421.636
20081.9421.9213.66428.3501.966
20091.8761.9943.84631.2062.131
20101.8772.0093.31530.3032.039
20111.8822.0884.29831.7182.141
2012*-2.2034.176--

Bron: CBS

* Op basis van voorlopige cijfers

Gerelateerde publicaties

Service menu right