Europees beleid windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

De Europese Unie heeft als doel dat in 2020, 20% van het totale energieverbruik in Europa door duurzame energie wordt opgewekt. Daarvoor moet meer dan een derde van de vraag naar elektriciteit komen van hernieuwbare energie. Windenergie zou hiervan 12 tot 14% moeten uitmaken.

Per EU-lidstaat zijn de doelen vertaald in streefcijfers. In juni 2010 hebben alle EU-lidstaten een nationaal 'actieplan duurzame energie' opgeleverd. Dit volgt uit de Europese Duurzame Energie Richtlijn. Hierin staat voor Nederland onder andere de doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020. Zie ook het rapport 'Nationaal Actieplan Hernieuwbare bronnen 2010'.

Stijging geïnstalleerd vermogen

Eind 2010 was het geïnstalleerd windenergievermogen van de Europese Unie 84.324 MW (2009: 74.767 MW). En met overige Europese landen erbij in totaal 86.321 MW (2009: 76.152 MW). Dit is zowel op land als op zee. Het aandeel windenergie neemt steeds meer toe en zorgt inmiddels voor 5,3% van de totale Europese energievraag.

Europa meeste windenergie

Europa blijft de snelst groeiende markt voor windenergie. In 2007 groeide het geïnstalleerd vermogen wereldwijd met 43% en leverden Europese bedrijven 66% van de windenergiecapaciteit. Windenergie in de EU groeide in 2009 met 23% ten opzichte van 2008. Europees zijn dit de top 5 landen (opgesteld vermogen eind 2010):

  1. Duitsland (27.2 GW)
  2. Spanje (20.6 GW)
  3. Italië (5.8 GW)
  4. Frankrijk (5.7 GW)
  5. Verenigd Koninkrijk (5.2 GW)

Bijdrage Kyoto-doelstelling 30%

Windenergie draagt bij aan het halen van de Kyoto-doelstellingen in Europa. Op dit moment wordt door het gebruik van windenergie al 126 miljoen ton CO2 per jaar vermeden. Dit komt overeen met het van de weg halen van 50 miljoen auto's. Hiermee zorgt windenergie er voor dat ongeveer 30% van de Kyoto-doelstellingen van de EU worden gehaald.

Gerelateerde documenten

Service menu right