Fase windproject - Realisatie en exploitatie

Als alle benodigde vergunningen zijn verleend, start de realisatiefase. Na het kiezen van het turbinetype, het regelen van de subsidieaanvraag en financiering van het windpark en de aansluiting op het elektriciteitsnet kan met de bouw van het windpark worden begonnen.

Realisatie

Om de realisatie mogelijk te maken, zijn na de vergunningverlening afspraken nodig over de financiering van de bouw en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook moeten contracten worden afgesloten over het afnemen van de stroom.

De bouw begint met het aanleggen van de toegangswegen en kraanopstelplaatsen, het heien en storten van de funderingen en de aanleg van kabels. Daarna worden de turbineonderdelen en kranen aangevoerd en begint de daadwerkelijke constructie van de turbines.

Na installatie worden de windturbines gedurende enkele weken getest om te controleren of ze aan de opgegeven specificaties van de fabrikant voldoen. Tijdens de bouw moet overlast voorkomen worden en wordt gecontroleerd of de bouw voldoet aan alle vergunningvoorschriften. De realisatiefase wordt afgesloten met de opening van het windpark, een feestelijke gebeurtenis na een jarenlange voorbereiding.

Exploitatie

Een windpark blijft doorgaans 15 tot 25 jaar draaien. Tijdens de exploitatiefase moeten de vergunningvoorschriften worden nageleefd en wordt er gepland en ongepland onderhoud uitgevoerd. Daarnaast wordt het rendement van participerende partijen, zoals omwonenden, uitgekeerd.

Service menu right