Financiën windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Het opzetten van een windpark vergt een forse investering. De kosten voor een windturbine liggen ruwweg geschat rond de anderhalf miljoen euro per MW vermogen.

Voor windparken zijn daarom altijd investeerders nodig. Voor het draagvlak kan het verstandig zijn omwonenden, bedrijven of andere betrokkenen te laten investeren in het windpark. Zo profiteren zij ook van de opbrengst.

Op dit moment is het nog niet altijd mogelijk een windpark rendabel te exploiteren. De overheid biedt daarom verschillende stimuleringsregelingen. Een bijkomend positief effect van een nieuw windpark is wel de werkgelegenheid die het project biedt. Zo levert windenergie een bijdrage aan de (lokale) economie.

Service menu right