Milieu en omgeving windenergie

Meer artikelen
Windenergie op land

Het plaatsen van windmolens heeft invloed om de omgeving. Windmolens moeten veilig zijn, zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo weinig mogelijk schade toebrengen aan dieren en planten. Op deze pagina meer over de randvoorwaarden.

Er zijn voor windmolens uitgebreide randvoorwaarden vastgesteld op gebied van milieu en omgeving. Deze moeten worden onderzocht en getoetst in het kader van ruimtelijke procedures, vergunningen en eventuele m.e.r.-procedure. Daarbij gaat het om aspecten als:

  • Vogels
  • Vleermuizen
  • Geluid
  • Risicozonering
  • Slagschaduw
  • Gezondheid
  • Radar
  • Vliegveiligheid

Downloads:

Service menu right