Risicozonering algemeen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Risicozonering algemeen

25-11-2020

Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten immers aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Mogelijke risico's rond een windmolen zijn mastbreuk, het afbreken van de gondel of van een blad. Voordat de overheid toestemming geeft voor de bouw van een windturbine, kan ze om een kwantitatieve risicoanalyse vragen. De trend in de afgelopen jaren is dat een risicoanalyse standaard onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

Een overzicht met de veiligheidsrisico’s van een windturbine of windpark en hoe deze zich verhouden tot wet- en regelgeving en uitgangspunten rondom het veiligheidsbeleid staan in de Handreiking risicozonering windturbines (Infomil). De rekenregels voor risicozonering van windturbines staan in de Handleiding Omgevingsveiligheid Module IV Specifieke rekenvoorschriften (RIVM).

Rekenmodel risicocontouren

Voor het berekenen van de risicocontouren kunt u gebruik maken van de Berekeningsmodule Save-W.  Dit rekenmodel kwam tot stand in opdracht van RVO, NWEA, het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Velin, Gasunie en Tennet.

De handreiking geeft de afstandseisen en risiconormering weer per beheerder van een object. Wanneer deze beheerder ook vergunningen verleent (zoals RWS en ProRail) gaat het om een eis. Partijen die geen vergunning verlenen, geven deze normen als advies mee. De vergunningverlener neemt het uiteindelijke besluit.

Rapport Wind op bedrijventerreinen

Antea Group maakte in opdracht van RVO het rapport Wind op bedrijventerreinen. Het rapport analyseert de mate waarin externe veiligheid de realisatie van windturbines op bedrijventerreinen belemmert. Ook beschrijft onderzoek mogelijke oplossingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.